W czwartek funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu, Wrocławiu-Strachowicach Kłodzku oraz w Tuplicach przyjęli kolejnych 14 cudzoziemców, którzy nadużyli procedury uchodźczej.

Jak poinformowała służba prasowa SG w czwartek funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu, Wrocławiu-Strachowicach Kłodzku oraz w Tuplicach przyjęli kolejnych 14 cudzoziemców, którzy nadużyli procedury uchodźczej. Obywatele Iraku, Rosji oraz obywatel Togo, Syrii oraz Turcji w Polsce złożyli wnioski o ochronę międzynarodową, po czym wyjechali do Niemiec. Do Polski przekazany został także Gruzin i dwóch Białorusinów, którzy nadużyli prawa do swobodnego przemieszczania się wewnątrz strefy Schengen.

Pięcioro obywateli Iraku przekazanych zostało 3 listopada funkcjonariuszom Straży Granicznej z placówki w Tulicach przez niemieckie służby. Cudzoziemcy zostali zatrzymani na terenie Niemiec za nielegalny pobyt, a że wcześniej starali się o ochronę międzynarodową w Polsce, zgodnie z przepisami zostali przekazani przez służby niemieckie do naszego kraju.

Jak ustalili funkcjonariusze SG z Tuplic cudzoziemcy z Iraku przybyli najpierw do Turcji, a następnie na Białoruś. W kwietniu 2022 roku z Białorusi do Polski dostali się nielegalnie, nie posiadając wymaganych dokumentów. Po przekroczeniu granicy zostali zatrzymani przez Straż Graniczną, a następnie skierowani do otwartego ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej, gdzie złożyli wioski o udzielenie ochrony międzynarodowej. Następnie, nie czekając na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, udali się do Niemiec i tam złożyli kolejne wnioski o azyl. Z uwagi na wyjazd cudzoziemców z Polski Szef Urzędu ds. Cudzoziemców umorzył prowadzone wobec nich postępowania. Obywatele Iraku po przekazaniu złożyli oświadczenia o chęci dalszego ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Polski.

Funkcjonariusze SG z Tuplic przyjęli także obywatela Turcji, który posiadając polską wizę uprawniającą go do legalnego pobytu w Polsce nadużył swobody przemieszczania się i wyjechał do Niemiec. Tam został zatrzymany za nielegalny pobyt i następnie przekazany ponownie do Polski.

Tego samego dnia w porcie lotniczym we Wrocławiu-Strachowicach funkcjonariusze Straży Granicznej realizowali czynności służbowe wobec 5 obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej. Cudzoziemcy drogą lotniczą zostali przekazani do Polski z Francji. Funkcjonariusze SG ustalili, że Czeczeni w lipcu tego roku w PSG w Terespolu złożyli wnioski o udzielenie im ochrony międzynarodowej na terytorium naszego państwa. Złożenie wniosku było wyłącznie pretekstem do tego, by przekroczyć granicę zewnętrzną Unii Europejskiej. Jak oświadczyli cudzoziemcy wykorzystali oni procedurę uchodźczą, by zrealizować podjętą wcześniej decyzję o wyjeździe do Francji. Cudzoziemcy po przekazaniu złożyli oświadczenia o chęci dalszego ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Polski.

Zobacz też: W weekend prawie 300 imigrantów próbowało się nielegalnie dostać do Polski

Natomiast funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu przyjęli od służb niemieckich obywatela Togo, obywatela Iraku oraz obywatela Syrii, którzy nadużyli procedury uchodźczej. Cudzoziemcy złożyli wnioski o ochronę międzynarodową w Polsce i następnie wyjechali udając się do krajów Europy Zachodniej. Tam, miedzy innymi w Niemczech, w Belgii złożyli kolejne wnioski o azyl. Po udzieleniu im odmowy przekazani zostali do Polski. Cała trójka wyraziła chęć dalszego ubiegania się o ochronę międzynarodową w naszym kraju. Zostali poinformowani, że do czas wydania wobec nich decyzji przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców nie mogą opuszczać Polski i maja możliwość zamieszkania w jednym z otwartych ośrodków dla cudzoziemców.

Dodatkowo funkcjonariusze SG z placówki w Zgorzelcu przyjęli od strony niemieckiej obywatela Gruzji oraz obywatela Białorusi. Cudzoziemcy niezgodnie z prawem przekroczyli polsko-niemiecką granicę i zatrzymani zostali na terenie Niemiec za nielegalny pobyt.

Kolejnego cudzoziemca przejęli funkcjonariusze Straży Granicznej z Kłodzka. Obywatel Białorusi do Polski przekazany został przez czeską policję. Okazało się, że cudzoziemiec mieszkał i pracował kilka miesięcy w Polsce, następnie wyjechał do Czech, gdzie chciał się ukryć przed polką policją poszukującą go za dokonane w naszym kraju kradzieże. Białorusin w Czechach złożył wniosek o azyl. Po przekazaniu go do Polski oświadczył, że chce ubiegać się o ochronę międzynarodową na terenie naszego państwa.

Zobacz też: 272 imigrantów próbowało nielegalnie dostać się z Białorusi do Polski

Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz