Z wizytą w Pekinie przebywa dziś premier Malezji Nadżib Razak. Podejmował go sam chiński przywódca Xi Jinping.

Przywódca Chin pozytywnie oceniał postęp w relacjach między jego państwem a Malezją. Jak stwiedził oparte są one na wzajemnym szacunku i obie strony czerpią z nich korzyści. Wzywał do intensyfikacji wzjemnych relacji politycznych i gospodarczych. Wyraził też zadowolenie z faktu, że Malezja zdecydowała się włączyć do projektu “Jeden pan – jedna droga”, czyli planu stworzenia przepustowego trans-eurazjatyckiego szlaku komunikacyjnego, który pozwoliłby Chinom na dostęp do Europy przez masyw lądowy Azji. Projekt ten w istocie jest metodą na ominięcie amerykańskiej hegemonii na ocenach, do których dostępu broni Chińczykom cały pas wyspiarskich i półwyspiarskich państw związnych z USA usytuowanych na Morzach Poludniowochińskim i Wschodniochińskim. Jednym z nich jest Malezja, która jednakże w ostatnich latach stara się dywersyfikować swoje polityczne zaangażowanie. Xi Jinping sugerował zresztą w czasie spotkania jej premierowi, aby oba państwa zajmowały wspólne stanowisko w kwestiach nie należących tylko do agendy ich dwustronnych relacji, ale też kwestiach regionalnych.

Ze swojej strony Nadżib uznał sukces VI Plenum Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin. Ocenił nawet, że “socjalizm o chińskim charakterze”, jak dokumenty Plenum nazwały ideologię obowiązującą w ChRL, przynosi Chińczykom korzyści. Również poparł koncepcję “Jednego pasa – jednej drogi”.

Nadżib jest drugim w krótkim okresie przywódcą znaczącego państwa Azji Południowo-Wschodniej, który odwiedził Pekin. Niedawno w Chinach gościł nowy prezydent Filipin Rodrigo Dutertektóry również zdaje się odchodzić od polityki ścisłego partnerstwa z USA.

news.xinhuanet.com/kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply