W drugiej połowie bieżącego roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zamierza przedstawić projekt nowej strategii rządowej, dotyczącej rozwoju konkurencji. Projekt ma zastąpić obecną politykę w tym zakresie, która pochodzi z 2015 roku. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny stwierdził w środę, że jednym z priorytetów programu ma być przeciwdziałanie zagrożeniom na rynkach cyfrowych.

„Przekazanie dokumentu do konsultacji i jego publikacja planowane jest przez nas na drugie półrocze 2020 roku” – stwierdził Tomasz Chróstny podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, która odbyła się w środę. Jak informuje Polska Agencja Prasowa (PAP), celem posiedzenia było omówienie stanu realizacji rządowej polityki konkurencji.

„Podmioty funkcjonujące na rynkach cyfrowych, korzystając z efektów sieciowych, dążą do monopolizacji rynków, ograniczając rozwój konkurencji lub przedsiębiorców działających w oparciu o usługi realizowane przez te podmioty. Należy zakładać, że giganci cyfrowi, zarządzający platformami cyfrowymi i dysponujący nieporównywalnie większym zasobem danych na temat użytkowników, mogą być w stanie przenosić swoją siłę rynkową na rynki powiązane z ich usługami i tym samym ograniczać rozwój mniejszych przedsiębiorców” – tłumaczył Chróstny.

Zobacz także: UOKiK nałożył rekordową karę na uczestnika konsorcjum finansującego Nord Stream 2

Według informacji podanych przez agencję, w jego opinii, nawet przy założeniu, że  w przypadku części usług świadczonych przez platformy cyfrowe dochodzi do wytworzenia tzw. monopoli naturalnych, nie można dopuścić do sytuacji, w której platformy rozszerzające swój zakres działalności uniemożliwiałyby rozwój konkurencji tam, gdzie ma ona możliwość efektywnie funkcjonować.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Prezes UOKiK stwierdził także, że „korzyści, jakie społeczeństwo odnosi z rozwoju usług opartych o nowoczesne technologie, nie powinny służyć za argument za przyzwoleniem gigantom cyfrowym na działanie poza regulacjami państwowymi i prawem ochrony konkurencji i konsumentów”.

Jak relacjonuje PAP, zdaniem UOKiK sprawiedliwe i przejrzyste warunki rozwoju działalności na rynkach cyfrowych konieczne są dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, które funkcjonują w oparciu o technologie informatyczne. „Tworzenie warunków gwarantujących równe możliwości konkurowania na tych rynkach także dla małych i średnich przedsiębiorców polskich jest kluczowe dla przyszłych zmian regulacyjnych, jak i dla działań UOKiK” – podkreślił Chróstny.

„To jest jeden z tych obszarów, gdzie w ciągu najbliższych dwóch lat, obok wzmocnienia analitycznego, chcemy rzeczywiście się rozwijać” – podkreślił także Chróstny. Jego zdaniem konieczne jest lepsze uwzględnienie specyfiki rynków cyfrowych w działalności podmiotów składających się na system ochrony konkurencji i konsumentów oraz zwiększenie wydajności i skuteczności narzędzi polityki konkurencji.

Zobacz także: UOKiK: ponad 8 mln zł kary za nieuczciwe praktyki dla wielkiego koncernu z branży przetwórczej

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Jak informuje agencja, prezes UOKiK stwierdził też, że jego zdaniem nowa rządowa strategia rozwoju konkurencji będzie spójna z innymi dokumentami strategicznymi. Ma ona nakładać określone obowiązki na wiele podmiotów należących do krajowej sieci ochrony konkurencji.

„Dokument taki ma jednocześnie uwzględniać obecnie tworzone strategie, które mają bardzo silny wpływ na warunki konkurencyjności i w ogóle konkurencję na rynku”- podkreślił prezes Urzędu. Wymienił w tym kontekście strategię na rzecz produktywności, strategię na rzecz jednolitego rynku cyfrowego oraz strategię rozwoju sztucznej inteligencji.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Zobacz także: Biedronka zapłaci 1,5 mld zł kary? UOKiK wszczął postępowanie

www.pap.pl / wnp.pl / kresy.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz