Obowiązek posiadania wiz przez obywateli Ukrainy podróżujących do UE zostanie zniesiony 11 czerwca. Od tego dnia, Ukraińcy będą mogli wjechać niemal do wszystkich krajów unijnych bez wizy na 90 dni – w ciągu pół roku – w celach biznesowych, turystycznych lub rodzinnych.

W rozmowie z PAP rzeczniczka prasowa Komendanta Głównego Straży Granicznej ppor. SG Agnieszka Golias podkreśla, że zniesienie obowiązku wizowego nie oznacza jednak zwolnienia z konieczności spełnienia pozostałych warunków wjazdu określonych w Kodeksie Granicznym Schengen.

Oznacza to, że obywatele Ukrainy będą musieli posiadać ważny paszport biometryczny. Ponadto, będą musieli uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu, a także posiadać wymagane środki finansowe i ubezpieczenie.

Jak zaznacza Golias, osoby wjeżdżające do Polski czy innego kraju UE nie mogą widnieć w bazach danych jako te, którym odmówiono wcześniej wjazdu z różnych przyczyn. Nie mogą też figurować jako uznane za zagrażające porządkowi publicznemu i bezpieczeństwu wewnętrznego.

Pobyt bez obowiązku posiadania wizy nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Golias zwraca uwagę, że do tych 90 dni wliczane będą również poprzednie pobyty krótkoterminowe cudzoziemca, w tym również sprzed 11 czerwca. Potwierdziła również, że Ukraińcy będą mogli wykonywać pracę na terytorium Polski – pod warunkiem posiadania odpowiednich dokumentów. Np. popularnego oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

W kwestii pobytu na terytorium Polski cudzoziemców w trakcie toczącego się przed wojewodą postępowania o udzielenie im zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, w dokumencie podróży zostanie umieszczony stempel potwierdzający złożenie wniosku. Warunkiem jest jednak złożenie takiego wniosku w terminie i bez aktualnych braków formalnych. Jeśli taka osoba przekroczy wyznaczony czas, musi wystąpić o wizę długoterminową, żeby wjechać do Polski.

Zmiany te są konsekwencją wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, zwalniającej Ukraińców z obowiązku posiadania wiz Schengen przy wjeździe na teren UE. Zniesienie wiz przez UE dla obywateli Ukrainy Rada UE zatwierdziła 11 maja. Wcześniej, 6 kwietnia, porozumienie w tej sprawie zostało przegłosowane przez Parlament Europejski. Liberalizacja przepisów nie dotyczy wjazdu do Wielkiej Brytanii i Irlandii. Wcześniej w mediach jako termin wejścia nowych przepisów w życie wskazywano 12 czerwca.

Głosowanie w tej sprawie, jak zaznaczono, odbyło się 6 kwietnia. Europarlament zdecydowanie opowiedział się za zniesieniem wiz dla obywateli Ukrainy. Decyzja została podjęta większością głosów. 521 eurodeputowanych było „za”, 75 – „przeciw”, zaś 36 powstrzymało się od głosu. Przeciwko liberalizacji przepisów wizowych dla Ukraińców oponowali politycy skrajnej lewicy, a także część ugrupowań eurosceptycznych, narodowych i nacjonalistycznych, którzy podkreślali wysoki poziom korupcji i brak kultury politycznej na Ukrainie, a także ciągłe skandale polityczne. Wśród polskich europosłów przeciw był jedynie Michał Marusik.

– Albo jest się w Unii, albo poza nią. Nie może być tak, że jakiś kraj stoi okrakiem nad granicą, bo w ten sposób przechodziliby wszyscy, którzy by chcieli mówił później w rozmowie z Kresami.pl europoseł Marusik.

Czytaj również: Zniesienie przez UE wiz dla Ukraińców może wpłynąć na sytuację na polskim rynku pracy

PAP / bankier.pl / Kresy.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz