W piątek 24 września związkowcy podpisali porozumienie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie m.in. kwot podwyżek, których oczekiwali mundurowi.

Resort zadeklarował, że wszyscy funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od 1 stycznia 2022 roku podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej kwocie 677 zł brutto na etat (wraz z nagrodą roczną), co daje kwotę 500 zł netto. Od 2023 roku waloryzacje uposażeń funkcjonariuszy służb podległych MSWiA będą obejmowane wskaźnikiem przewidzianym dla całej sfery budżetowej. Resort zapewnił również, że funkcjonariusze na najniższych etatach w ciągu najbliższych lat mogą oczekiwać awansu.

Zniesione mają zostać limity etatowe w jednostkach organizacyjnych Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. Zapowiedziano również wprowadzenie możliwości awansowania do wyższych grup uposażenia zasadniczego.

Wynegocjowano także odmrożenie funduszu nagród w 2021 (ma wynieść 6 proc.) i w 2022 roku (2,7 proc.). Do 1 marca 2022 roku ma wejść w życie zmiana w zakresie artykułu 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.

Kolejnymi zmianami w sytuacji mundurowych zajmie się specjalny zespół, który ma przeanalizować obecnie obowiązujące przepisy. Ma on pracować m.in. nad rozwiązaniami dotyczącymi przyszłego (od 2023 roku) systemowego wzrostu uposażeń.

Jak informowaliśmy, 3 września odbyło się spotkanie m.in. szefa policyjnych związkowców z kierownictwem MSWiA, podczas którego związkowcy rozmawiali o realizacji ostatnich postulatów zawartych w porozumieniu z 8 listopada 2018 roku. które zakończyło protesty służb mundurowych podległych MSWiA. Związkowcy chcieli kontynuacji programu modernizacji służb mundurowych i związanego z tym wzrostu płac. W razie niepowodzenia rozmów byli gotowi zagrozić akcją protestacyjną.

Jednak nie wszystkich mundurowych przekazane informacje usatysfakcjonowały. Grupa funkcjonariuszy, głównie policji, zdecydowała się ruszyć ze strajkiem włoskim – w jego ramach policjanci jedynie wystawiali pouczenia, nie wręczając mandatów. W proteście wzięło udział co najmniej 150 jednostek policji. Sytuacja w mundurowym środowisku wyglądała na napiętą – Zarząd Główny NSZZ Policjantów opublikował oświadczenie, określając działania skierowane przeciwko niemu jako „cyberbohaterstwo” i „cybermanipulacje”. Związkowcy zapewniają w nim m.in., że dalej będą „robić swoje”.

Na temat spotkania z 3 września ostro wypowiedzieli się także związkowcy zajmujący się policją w NSZZ Solidarność, którzy nie zostali zaproszeni do rozmów. Jak poinformowali, nie przystają na zaoferowane i zaakceptowane wtedy warunki porozumienia. Według nich, protest który ruszył mimo ustaleń NSZZ Policjantów, to znak, że mundurowi „oczekują rzeczywistej reformy finansowania służb podległych MSWiA, która stanie się gwarantem stabilności i wyznaczy nowe standardy zarządzania i modernizacji, satysfakcjonujące warunki służby, pracy i wynagradzania, a także stworzy odpowiedni system zachęt przy rekrutacji przyszłych funkcjonariuszy”.

Nie jest jeszcze jasne na ile zawarte porozumienie usatysfakcjonuje funkcjonariuszy. W ostatnich tygodniach w ramach oddolnej inicjatywy w służbie zaczął rozprzestrzeniać się “wirus L4”, który ma być efektem niezadowolenia w służbach,

Wciąż nie opublikowano ustawy modernizacyjnej (ma to się stać w przyszłym tygodniu). Wiadomo jedynie, że budżet nowego programu modernizacji wyniesie na cztery lata 10 miliardów 30 milionów złotych i ruszyć ma w styczniu 2022 roku. Jej ostateczny kształt może wpłynąć na reakcję mundurowych.

Kresy.pl / infosecurity24.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply