Dwa prezydenckie projekty ustaw ws. sędziów pokoju zostały podpisane w czwartek przez Andrzeja Dudę i skierowane do Sejmu. Celem regulacji jest m.in. przyspieszenie procedur sądowych i przybliżenie wymiaru sprawiedliwości do społeczności lokalnych.

Prezydent RP Andrzej Duda skierował w czwartek do Sejmu projekt ustawy o sądach pokoju. Przepisy wprowadzające ustawę o sądach pokoju. Regulacje mają na celu odciążenie wymiaru sprawiedliwości od spraw mniejszej wagi, przyspieszenie procedur sądowych oraz przybliżenie wymiaru sprawiedliwości do społeczności lokalnych. Projektowane rozwiązania zakładają wprowadzenie sądów pokoju jako najniższego szczebla w ramach sądownictwa powszechnego (szczebel niżej niż sądy rejonowe).

Przez sędziów pokoju będą rozstrzygane sprawy najprostsze, które dzisiaj bardzo często stanowią utrapienie sądów rejonowych”  podkreślał dziś Andrzej Duda podczas prezentacji projektów, które zostały wypracowane przez powołany przez Prezydenta w marcu tego roku zespół pod kierownictwem prof. Piotra Kruszyńskiego. Andrzej Duda przypomniał, że rozmowę na temat sędziów pokoju rozpoczął z posłem Pawłem Kukizem już  dawno. “To początkowo był po prostu pomysł tego, aby udział czynnika bliższego polskiemu społeczeństwu w najprostszych sprawach spowodował zbliżenie wymiaru sprawiedliwości do obywatela” – mówił Andrzej Duda. Zaznaczał, że wprowadzenie instytucji sędziów pokoju daje także nadzieję na zwiększenie szacunku do wymiaru sprawiedliwości w polskim społeczeństwie oraz przekonania o jego dobrym funkcjonowaniu i sprawiedliwości.

“Ustawa jest świetna. Po uchwaleniu przez Sejm w dużej mierze przyczyni się do przyspieszenia postępowań przed sądami, do usprawnienia wymiaru sprawiedliwości, ponieważ ogromna większość spraw, które zalegają na wokandzie, to są sprawy w rodzaju wykroczeń czy drobnych przewinień, drobnych przestępstw” – ocenił Paweł Kukiz na konferencji prasowej. “Jeżeli o czymś się marzy i dąży do spełnienia tych marzeń, to one się zawsze spełniają. Przykładem na to jest właśnie ustawa o sędziach pokoju, która była od dawna w programie ugrupowania Kukiz’15”.

W sądach pokoju będą orzekali sędziowie pokoju, wybierani przez lokalną społeczność w wyborach powszechnych, bezpośrednich i  w głosowaniu tajnym, posiadający wykształcenie prawnicze i co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu czynności wymagających wiedzy prawniczej bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, stosowaniem lub tworzeniem prawa.

Zobacz też: Ustawa antykorupcyjna autorstwa Kukiz’15 przyjęta przez Sejm. Kukiz: Współpraca z PiS idzie dobrze

Sędzia pokoju będzie musiał mieć ukończone 29 lat najpóźniej w dniu wyborów i nie więcej niż 70 lat w dniu objęcia stanowiska sędziego pokoju. Sędziowie pokoju będą pełnili swoją funkcję przez okres sześcioletniej kadencji. Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego pokoju powoływał będzie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Zgodnie z założeniami projektu, sędziowie pokoju mogliby orzekać w drobnych sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia m.in. o przestępstwa do 10 tys. zł, w sprawach przeciwko mieniu, ale pod warunkiem, że sprawa nie wymaga powołania biegłych i jest prosta dowodowo.

Zobacz też: Kaczyński i Kukiz wspólnie ogłosili porozumienie polityczne

Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply