SBU: Bandera to „Bohater Ukrainy”

Według Służby Bezpieczeństwa Ukrainy lider Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Stepan Bandera zasługuje na tytuł Bohatera Ukrainy, za „wybitny wkład w organizację narodowo-wyzwoleńczej walki o wolność i niezależność państwową Ukrainy” – podaje agencja informacyjna UNIAN.

Jak informuje korespondent UNIAN, tezę taką zaprezentował Wołodymyr Wiatrowycz, pełniący obowiązki naczelnika Wydzielonego Państwowego Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz doradcy szefa tej instytucji, podczas spotkania z dziennikarzami z okazji otwarcia punktu informacyjnego SBU w obwodzie odesskim.

Uzasadniając swoją opinię Wiatrowycz zaznaczył, że jego zdaniem Bandera wniósł nie mniejszy osobisty wkład „w historię Ukrainy i w proces formowania niepodległego państwa” niż Roman Szuchewycz, dowódca Ukraińskiej Powstańczej Armii, któremu tytuł Bohatera Ukrainy został już nadany 12 października 2007 roku rozporządzeniem prezydenta Wiktora Juszczenki.

Doradca szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy podkreślił jednak, że w jego kompetencjach nie mieści się „określanie stopnia zasług osób historycznych wobec Ukrainy w celu przedstawiania ich do tych czy innych nagród”. „SBU dostarcza tylko prawdziwych dokumentów archiwalnych, które ma w swoich zasobach, na zapytanie kierowników państwa” – dodał Wiatrowycz.

Wołodymyr Wiatrowycz to młody lwowski historyk (ur. 1977), w roku 2004 obronił pracę doktorską na temat „Zagraniczne rajdy UPA w kontekście realizacji antytotalitarnej narodowo-demokratycznej rewolucji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej”. W roku 2002 założył Centrum Badań Ruchu Wyzwoleńczego, zajmujące się przede wszystkim dokumentowaniem i popularyzacją historii UPA. Od stycznia 2008 roku jest związany ze Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy, najpierw jako doradca Wałentyna Naływajczenki, p.o. szefa SBU, od października 2008 roku zaś dodatkowo jako naczelnik Wydzielonego Państwowego Archiwum SBU.

Po nominacji na tą ostatnią funkcję Wiatrowycz mówił: „Naszym głównym celem powinno być przechowywanie unikalnych dokumentów oraz stworzenie maksymalnie wygodnego i otwartego dostępu do informacji, co ma znaczenie historyczne. Swoją pracą powinniśmy pomóc ludziom w analizowaniu naszej niełatwej historii oraz uwolnić historię od kłamliwych, propagandowych nawarstwień”.

Wołodymyr Wiatrowycz jest także autorem ponad 50 prac naukowych i popularno-naukowych na temat Ukraińskiej Powstańczej Armii i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Zobacz omówienie jednej z nich na blogu Wydarzyło się 65 lat temu.

Stepan Bandera był przywódcą jednej z frakcji Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, zwanej „rewolucyjną” lub „banderowską”. To z jej inicjatywy w roku 1942 powstała Ukraińska Powstańcza Armia (UPA), która w czasie II wojny światowej i tuż po jej zakończeniu dokonywała mordów na ludności polskiej, których ofiarą padło ponad 100 tysięcy osób.

tr/UNIAN/Narodna Pravda/Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz