Rosyjski resort spraw zagranicznych uważa, że rozstrzygnięcie statusu Jerozolimy powinno się odbyć tylko za pośrednictwem rozmów dwustronnych.

Jak czytamy w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej rosyjskiego MSZ: „Uważamy, że sprawiedliwe i trwałe rozwiązanie przedłużającego się konfliktu palestyńsko-izraelskiego powinno opierać się na prawie międzynarodowym, w tym rezolucjach Rady Bezpieczeństwa ONZ i Zgromadzenia Ogólnego, które przewidują uregulowanie wszystkich aspektów ostatecznego statusu terytoriów palestyńskich, w tym bardzo delikatnej kwestii Jerozolima, poprzez bezpośrednie rozmowy palestyńsko-izraelskie. Nowe stanowisko Stanów Zjednoczonych w sprawie Jerozolimy może jeszcze bardziej skomplikować stosunki palestyńsko-izraelskie i sytuację w regionie (…) Rosja postrzega Wschodnią Jerozolimę jako stolicę przyszłego państwa palestyńskiego i Zachodnią Jerozolimę jako stolicę państwa Izrael.”

Rosjanie wzywają „wszystkie zainteresowane strony do sprawowania samokontroli i powstrzymania się od działań, które mogłyby mieć niekontrolowane konsekwencje. Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie wszystkim wierzącym swobodnego dostępu do ich świętych miejsc na Starym Mieście w Jerozolimie.”

W poniedziałek, do głosów krytycznych wobec decyzji Donalda Trumpa, dołączył również były szef saudyjskiego wywiadu książe Turki Bin Faisal.

„Nie, Panie Trump. Jerozolima nie jest stolicą Izraela. Twój kraj był jednym z architektów rezolucji 242 Rady Bezpieczeństwa, która jasno ustanwia ‚niedopuszczalność zdobywania terytorium przez wojnę’; która jest kardynalną zasadą prawa międzynarodowego, potwierdzoną przez kolejne rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wschodnia Jerozolima jest podbijana przez wojnę. Nieuznanie tego faktu jest celową próbą zaciemnienia i wprowadzenia ‚fałszywych wiadomości’ do rzeczywistości, którą zna i akceptuje cały świat, z wyjątkiem ciebie, pana Netanjahu, i prawicowych ekstremistów w Izraelu, w twoim kraju i innych krajach” – napisał Bin Faisal.

Kresy.pl / Mid.ru

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz