Rosyjski sztab generalny w artykule opublikowanym w piątek na łamach „Krasnoj Zwiezdy”, gazety wydawanej przez ministerstwo obrony, ostrzegł, że Rosja wykorzysta swój potencjał nuklearny w przypadku jakiegokolwiek ataku rakietowego na swoje terytorium.

Najwyższym priorytetem polityki państwa FR w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego jest zapewnienie odstraszania nuklearnego jako podstawy odstraszania strategicznego – poinformowano już na wstępie.

Narastające negatywne tendencje na świecie, towarzyszące procesowi kształtowania nowego systemu bezpieczeństwa globalnego i regionalnego, przyczyniają się do tworzenia przesłanek do aktywizacji aktualnych i powstawania nowych zagrożeń bezpieczeństwa militarnego Federacji Rosyjskiej, które mogą przekształcić się w konflikty zbrojne o różnej skali i nasileniu – napisano.

Najważniejszym postulatem zapewnienia bezpieczeństwa militarnego Rosji ma być zagwarantowanie odstraszania potencjalnego wroga od agresji zbrojnej na Federację Rosyjską lub jej sojuszników. Ma ono opierać się na zdolnościach bojowych krajowych sił zbrojnych (przede wszystkim sił nuklearnych) do zadania agresorowi „nieakceptowalnych szkód”, nawet w najbardziej krytycznych warunkach – chodzi o uderzenia odwetowe.

Oficjalne podejście Rosji do odstraszania nukleranego przedstawiono w dokumencie  z 2 czerwca 2020 r., który opisywaliśmy na naszym portalu. Miała być to odpowiedź, na m.in. „wyścig zbrojeń zapoczątkowany przez USA, militaryzację kosmosu, modernizację amerykańskiej obrony przeciwrakietowej i zburzenie międzynarodowego systemu bezpieczeństwa”.

Co do tego ostatniego zauważono, że proces ten „został zapoczątkowany przez jednostronne wycofanie się Stanów Zjednoczonych w 2002 roku z traktatu ABM, który przez wiele lat był podstawą ograniczania strategicznej broni ofensywnej. W ślad za tym nastąpiło jednostronne wycofanie się Stanów Zjednoczonych w 2019 r. z Traktatu o likwidacji pocisków rakietowych średniego i krótszego zasięgu (traktat INF), a w 2020 r. Stany Zjednoczone ogłosiły zakończenie uczestnictwa w Traktacie o otwartych przestworzach”. Zauważono, że wycofanie się USA z traktatu INF podytowane było prawdopodobnie chęcią rozmieszczenia naziemnych systemów rakietowych z pociskami średniego i krótszego zasięgu w pobliżu granic Rosji, a z Traktatu o otwartych przestworzach – wyłączenie kontroli zbrojeń na terytorium USA.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Zwrócono również uwagę, że Traktat o ograniczeniu zbrojeń strategicznych (START III), wygasa 5 lutego 2021 roku, a Stany Zjednoczone odmawiają jego przedłużenia.

Podkreślmy, że jest to droga niezwykle niebezpieczna, bo świat znowu, podobnie jak w drugiej połowie XX wieku, balansuje na krawędzi globalnej katastrofy nuklearnej. Los Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) i Układu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBT) pozostanie niepewny – napisano. CTBT podpisany został przez USA w 1996 roku, ale do tej pory Amerykanie go nie ratyfikowali. Zauważono, że w 2006 roku Korea Północna i USA w przeciwieństwie do 172 państw, odmówiły przyjęcia rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie konieczności wcześniejszego podpisania i ratyfikacji CTBT.

Po wygaśnięciu układu START III nie będzie już istniejącego międzynarodowego porozumienia ograniczającego strategiczny wyścig zbrojeń, a ręce amerykańskich „jastrzębi” zostaną całkowicie rozwiązane – napisali przedstawiciele rosysjskiego sztabu generalnego.

Dalej opisano wnioski amerykańskiego przeglądu sytuacji nuklearnej z 2018 r.: po raz pierwszy od zakończenia zimnej wojny Rosja została uznana za przeciwnika Stanów Zjednoczonych ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami; zadeklarowano możliwość prewencyjnego użycia broni jądrowej; planuje się ponowne wyposażenie sił jądrowych i rozwój nowoczesnych pocisków manewrujących na morzu i broni jądrowej o ultra niskiej mocy.

W takiej sytuacji broń jądrowa stanie się normalnie używana na polu bitwy, co obniży próg jej użycia. 

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Niemal równocześnie z przyjęciem nowej doktryny nuklearnej w Stanach Zjednoczonych przyjęto koncepcję rozwoju obrony przeciwrakietowej, zawierającą szereg nowych zapisów: głównym celem globalnego systemu obrony przeciwrakietowej jest neutralizacja wszelkiego rodzaju zagrożeń rakietowych, przede wszystkim z Rosji i Chin, stąd rozmieszczone komponenty, w tym m.in. europejska obrona przeciwrakietowa; deklarowane jest tworzenie broni uderzeniowej rzutu kosmicznego obrony przeciwrakietowej (kinetyczne miniaturowe przechwytywacze, kosmiczne instalacje laserowe, uzbrojone platformy kosmiczne); planowane jest stworzenie lotniczych systemów broni laserowej, w tym opartych na ciężkich, bezzałogowych statkach powietrznych; wprowadzono tzw. zerowy zakres obrony przeciwrakietowej, kiedy uderzenie w pociski balistyczne odbywa się nie w locie, ale na stanowiskach startowych – przez co zaciera się granica między bronią ofensywną a obronną.

Do czynników destabilizujących należy także zaliczyć powstanie sił kosmicznych w Stanach Zjednoczonych w 2019 roku i ich gotowość do rozmieszczenia broni uderzeniowej w kosmosie, gdyż zgodnie z ogłoszoną w czerwcu 2020 roku Strategią Obrony Kosmicznej Departamentu Obrony USA, przestrzeń kosmiczna została uznana za arenę prowadzenia operacji wojskowych – napisano – Wszystkie kroki podjęte przez Stany Zjednoczone w dziedzinie broni strategicznej w ostatnich dwóch dekadach są ogniwami w jednym łańcuchu i mają na celu osiągnięcie wojskowo-technicznej przewagi Stanów Zjednoczonych w celu utrzymania globalnego przywództwa w świecie i zapewnienia, jak im się wydaje, zwycięstwa w ewentualnych przyszłych wojnach – dodano.

CZYTAJ TAKŻE: Pentagon: opublikowano nową strategię kosmiczną

Nie wolno nam zapominać o sojusznikach USA w bloku NATO (…) NATO ma znaczącą przewagę nad Rosją w zakresie strategicznych systemów broni niejądrowej i sił ogólnego przeznaczenia, co w kontekście ekspansji bloku i bezpośredniego zbliżania się do granic Rosji zmusza nasze państwo do reagowania na istniejące zagrożenia militarne i inne zagrożenia jego bezpieczeństwa – stwierdzono.

Następnie przedstawiono podstawowe założenia rosyjskiej koncepcji odstraszania nuklearnego:

1. Po raz kolejny doktrynalnym potwierdzeniem jest, że „polityka nuklearna” Federacji Rosyjskiej ma charakter czysto obronny. To nie jest zwykła deklaracja, ale kamień węgielny ogólnej polityki naszego państwa, na której zostało i jest budowane strategiczne odstraszanie. Rosja nie zamierza nikogo atakować, ale podejmie wszelkie kroki, aby zneutralizować wszelką agresję na nasz kraj. Podejście to odzwierciedla strategię aktywnego powstrzymywania i można je opisać jako „aktywną obronę”. Jednocześnie Rosja podejmuje i będzie podejmować wszelkie niezbędne wysiłki w celu ograniczenia zagrożenia nuklearnego.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

2. Odstraszanie nuklearne ma na celu zapewnienie potencjalnemu przeciwnikowi, w tym koalicji, zrozumienia nieuchronności odwetu w przypadku agresji na Rosję i jej sojuszników – wyrządzenia jej w ataku odwetowym nieakceptowalnych szkód. W istocie odstraszanie nuklearne jest specyficzną formą refleksyjnej polityki naszego państwa, prowadzonej poprzez oddziaływanie głównie na wojskowo-polityczne przywództwo potencjalnego przeciwnika poprzez przekonanie o nieuchronności negatywnych dla niego konsekwencji gwarantowanego użycia przez Federację Rosyjską sił i środków odstraszania jądrowego.

3. Istotą odstraszania jądrowego są zdolności bojowe sił nuklearnych różnych baz, dlatego utrzymanie potencjału jądrowego na poziomie wystarczającym do odstraszania jest jednym z priorytetowych zadań naszego państwa. Jednocześnie określa się minimalną wystarczalność sił i środków gotowych do walki, zdolnych, ze względu na racjonalność ich struktury i składu, sposobu użycia, a także wysoką gotowość bojową, do zadawania niedopuszczalnych szkód każdemu potencjalnemu wrogowi w jakimkolwiek rozwoju sytuacji militarno-politycznej i strategicznej. Oznacza to, że Rosja nie zostanie wciągnięta w wyczerpujący wyścig zbrojeń nuklearnych, pierwszeństwo mają nie ilościowe, ale ich jakościowy skład.

4. Podkreślono, że główne zagrożenia militarne, dla neutralizacji których przeprowadza się odstraszanie nuklearne, pochodzą z Zachodu i są związane z tworzeniem się w pobliżu granic Federacji Rosyjskiej m.in. obrony przeciwrakietowej. 

5. Zidentyfikowano dwie grupy państw jako podmioty odstraszania nuklearnego:

poszczególne państwa posiadające broń jądrową i (lub) inne rodzaje broni masowego rażenia lub znaczący potencjał bojowy sił ogólnego przeznaczenia, które uważają Federację Rosyjską za potencjalnego przeciwnika, a także koalicje wojskowe z udziałem tych państw;

• państwa, które udostępniają swoje terytorium do rozmieszczenia strategicznej broni ofensywnej (pociski manewrujące i balistyczne, samoloty naddźwiękowe, szturmowe bezzałogowe statki powietrzne), strategicznych systemów obrony przeciwrakietowej, stacji radarowych systemu ostrzegania o uderzeniu pocisków jądrowych, broni jądrowej i (lub) innych rodzajów broni masowego rażenia innych państw, które mogą być użyte przeciwko Federacji Rosyjskiej i (lub) jej sojusznikom.

Jeśli pierwsza grupa państw nie budzi wątpliwości, to wybór drugiej grupy jest ostrzeżeniem dla przywódców tych państw, że muszą dobrze przemyśleć, zanim zezwolą na rozmieszczenie strategicznej broni ofensywnej innych państw na swoim terytorium.

(…)

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

7. Po raz pierwszy w przestrzeni publicznej zadeklarowano warunki decydujące o możliwości użycia przez Rosję broni jądrowej. Pierwszy warunek związany jest z otrzymaniem wiarygodnych informacji o wystrzeleniu pocisków balistycznych atakujących terytorium Rosji i (lub) jej sojuszników. Sam fakt wystrzelenia rakiety balistycznej zostanie odnotowany przez system ostrzegania o ataku rakietowym. Jednocześnie nie będzie możliwe określenie rodzaju jego wyposażenia (jądrowego lub niejądrowego). Dlatego każdy pocisk atakujący zostanie zaklasyfikowany jako pocisk z bronią jądrową. Informacja o wystrzeleniu pocisku w trybie automatycznym zostanie przekazana wojskowo-politycznemu przywództwu Rosji, które w zależności od zaistniałej sytuacji określi skalę działań reagowania sił jądrowych. 

Stwierdzono, że celem agresji na Rosję, która dysponuje znaczącym potencjałem nuklearnym, może być tylko chęć zniszczenia Rosji jako państwa, dlatego Rosja wyznaczyła „czerwone linie”, których sztabowcy „nie radzą nikomu przekraczać”.

CZYTAJ TAKŻE: Rosja przeprowadziła ćwiczenia Iskanderów [+WIDEO]

Kresy.pl / redstar.ru
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

3 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

  • Avatar
   Roman1 :

   1000_szabel – Na kogo Rosja napadła w ciągu ostatnich 20 lat
   – na Gruzję, ale po jej wcześniejszym ataku na Osetię, w której stały wojska rosyjskie,
   – na wschodnią Ukrainę, ale po puczu wojskowym i wysłaniu przez puczystów tzw sił antyterrorystycznych,
   – na Krym – ale tam jedyną bronią było referendum, nie zaś karabiny.
   Natomiast Polska i inne „demokratyczne” państwa napadły na Irak (nie tylko) i nie chcą się z niego wycofać.