Według wyników badania Fundacji Demokratycznej Ilko Kuczerywa, tylko 45% Ukraińców uważa „konflikt w Donbasie” za „rosyjską agresję przeciwko Ukrainie z wykorzystaniem separatystów”.

Konflikt w Donbasie, jako „wewnętrzny konflikt na Ukrainie, gdzie jedną ze stron wspiera Rosja” oceniło 17% respondentów. Zdaniem 13% jest to „wojna Rosji z Zachodem na Ukrainie”, a 12% uważa, że jest to „czysto wewnętrzny konflikt na Ukrainie”.

Należy zauważyć, że za ostatnią odpowiedzią najczęściej głosowali mieszkańcy południowej (22%) i wschodniej Ukrainy (21%). Byli to przede wszystkim zwolennicy prorosyjskiej partii „Opozycyjna Platforma – Za Życie”.

30% respondentów uważa, że „rosyjska inwazja na Donbas” miała na celu „podbicie państwa ukraińskiego i włączenie go w sferę wpływów Federacji Rosyjskiej”. Z kolei 18% jest zdania, że została ona przeprowadzona w celu „aneksji południowych i wschodnich regionów Ukrainy do Rosji”. 9% ankietowanych odpowiedziało, że celem „inwazji była ochrona obywateli rosyjskojęzycznych” (na zachodzie i wschodzie kraju odsetek ten wyniósł odpowiednio 3% i 22%). Duża liczba respondentów nie była w stanie odpowiedzieć na to pytanie (22,6%).

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Na pytanie o „cel ukraińskiego oporu wobec rosyjskiej agresji” 39,4% ankietowych odpowiedziało, że jest nim „przywrócenie integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy w granicach uznanych na arenie międzynarodowej”, zaś 31% wskazało „ochronę niezależności państwa i prawa narodu ukraińskiego do samodzielnego decydowania o własnej przyszłości”. 21% respondentów nie odpowiedziało na to pytanie.

Inna część badania dotyczyła stosunku Ukraińców do zawarcia kompromisu z Federacją Rosyjską. 58,5% ankietowanych uważa, że taki „kompromis jest konieczny, ale nie pod każdymi warunkami”. 15,8% uważa natomiast, że pokój w Donbasie może być zaprowadzony jedynie przy „użyciu siły”. 14,4% badanych opowiada się za „pokojem za wszelką cenę”.

Socjologowie wzięli także pod uwagę o dopuszczalność kompromisów w celu zakończenia konfliktu: 52,2% respondentów „nie dopuszcza możliwości przyznania specjalnego statusu terytoriom kontrolowanym przez separatystów oraz umieszczenia takiego zapisu w konstytucji”. 29,9% ankietowanych uważa to za dopuszczalne, a 16,9% nie odpowiedziało na pytanie.

Zdaniem 42,6% badanych przyjęcie ustawy o państwie niezaangażowanym było nie do przyjęcia. Przeciwnego zdania jest 36% badanych, natomiast 21,5% miało trudności z odpowiedzią.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

51,2% respondentów nie popiera poprawek do konstytucji dotyczących nadania rosyjskiemu statusu języka państwowego, 36% opowiedziała się za, a 12,8% miało trudności z odpowiedzią.

Ponadto 62,7% uważa za niedopuszczalną „pełną amnestię dla uczestników działań wojennych przeciwko Ukrainie”. 18,7% badanych akceptuje takie rozwiązanie, a 18,7% nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie.

66% ankietowanych sprzeciwia się „przeprowadzeniu wyborów lokalnych w formule zaproponowanej przez separatystów”. 16,2% jest zdania przeciwnego, 17,8% ma trudności w odpowiedzi.

Na „utworzenie lokalnej policji, sądów i prokuratury na terytoriach kontrolowanych przez separatystów” nie zgadza się 56,4% pytanych, 21% dopuszcza taką możliwość, natomiast 22,6% miało trudności z odpowiedzią.

49,7% uczestników badania nie zgadza się na „przyznanie kontrolowanym terytoriom specjalnych stosunków politycznych i gospodarczych z Rosją”. Inaczej uważa 24,4%, a 25,9% nie ma w tej kwestii zdania.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Jednocześnie 45,6% ankietowanych uważa, że „prowadzenie bezpośrednich negocjacji z separatystami” jest niedopuszczalne. 40,5% dopuszcza taką możliwość, a 13,9% nie udzieliło odpowiedzi.

Podobne wyniki kształtują się w kwestii „zakończenia blokady dróg i przywrócenia handlu z regionami Doniecka i Ługańska” – 42,3% badanych jest za, 40,4% przeciw, a 17,3% ma trudności w odpowiedzi.

Badanie zostało przeprowadzone we współpracy z Kijowskim Międzynarodowym Instytutem Socjologii oraz Delegaturą Unii Europejskiej na Ukrainie w dniach 4-19 listopada 2019 r. Obejmowało wszystkie regiony Ukrainy z wyjątkiem Krymu. W regionach Doniecka i Ługańska  ankiety przeprowadzono tylko na terytoriach kontrolowanych przez Ukrainę. W badaniu wzięło udział 2041 osób. Błąd pomiaru nie przekracza 2,3%.

Przeczytaj także: 7% Ukraińców uważa, że w Donbasie odbywa się wojna między USA a Rosją [SONDAŻ]

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Kresy.pl / pravda.com.ua / unian.net
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

2 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz