Centrum Razumkowa sprawdziło, co mieszkańcy Ukrainy sądzą o konflikcie w Donbasie.

Najwięcej, bo 40 proc. ankietowanych uznało, że w Donbasie wojnę toczą Ukraina i Rosja. Niemal 20 proc. określiło wojnę na wschodzie Ukrainy mianem buntu separatystów wspieranego przez Rosję. 15 proc. jest zdania, że w Donbasie odbywa się wojna domowa pomiędzy obywatelami Ukrainy nastawionymi prorosyjsko i proukraińsko. 7 proc. uczestników sondażu wybrało odpowiedź, że „na wschodzie Ukrainy odbywa się wojna między Rosją a USA”. Niespełna 7 proc. uważa, że jest to wojna o niepodległość Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Nie miało zdania w tej kwestii 11 proc. ankietowanych. Uczestnicy sondażu mogli wybrać jedną z sześciu gotowych odpowiedzi.

W kolejnym pytaniu 56 proc. ankietowanych wyraziło nadzieję na powrót obszarów zajmowanych przez separatystyczne republiki na łono Ukrainy „na takich samych warunkach, jakie były wcześniej”. 13,5 proc. wolało powrót tych terytoriów pod kontrolę Kijowa, ale po otrzymaniu większej niezależności. 10 proc. wolało autonomię Donbasu w składzie Ukrainy. Po 3 proc. ankietowanych opowiedziało się za niepodległością DRL i ŁRL lub za przyłączeniem się tych republik do Rosji.

Interesujące odpowiedzi otrzymano na pytanie „Jakie kroki poparlibyście dla zaprowadzenia pokoju w Donbasie?”. Niemal wszystkie opcje zaproponowane przez autorów sondażu zostały odrzucone przez większość ankietowanych. Federalizację Ukrainy odrzuciło 63 proc. (przy 17 proc. na „tak”). 56 proc. odrzuciło zapisanie w konstytucji Ukrainy szczególnego statusu części obwodów donieckiego i ługańskiego (wobec 26 proc. zwolenników takiego rozwiązania). Z nadaniem językowi rosyjskiemu rangi drugiego języka oficjalnego nie zgadza się 56 proc. (wobec 29,5 proc. na „tak”). Społeczeństwo ukraińskie odrzuca również amnestię dla separatystów (59 proc. przeciwko wobec 18 proc. „za”). Najwięcej przychylnych odpowiedzi (41,5 proc.) zyskało rozpoczęcie oficjalnych rozmów z przedstawicielami DRL i ŁRL (przeciw było 39 proc.) oraz złagodzenie kontaktów handlowo-gospodarczych z separatystycznymi republikami (40 proc. „za” przy 47 proc. „przeciw”).

Sondaż przeprowadzono w dniach 4-9 października br. na reprezentatywnej grupie 2015 dorosłych mieszkańców Ukrainy. Badanie nie objęło Krymu oraz obszarów kontrolowanych przez separatystów.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: Zełenski: wymiana więźniów to krok do zakończenia wojny w Donbasie

Kresy.pl / razumkov.org.ua
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz