13 maja pełniący obowiązki gubernatorów obwodu archangielskiego i Nienieckiego Okręgu Autonomicznego podpisali memorandum o woli połączenia obu jednostek administracyjnych. Zderzyli się z protestem mieszkańców Okręgu.

Informacje o podpisaniu memorandum przez pełniących obowiązki szefów dwóch regionów Federacji Rosyjskiej Aleksandra Cybulskiego i Jurija Bezdudnego podała dwa tygodnie temu telewizja RBK twierdząc, że dążą oni do tego aby referendum w sprawie połączenia odbyło się już w roku bieżącym – najlepiej 13 września, w dniu głosowania nad zmianami konstytucyjnymi. Szefowie regionów tłumaczyły swoje dążenia do unifikacji jednostek administracyjnych względami ekonomicznymi. Miało to być pożyteczne zarówno dla obu regionów, choć najwyraźniej celem było raczej zrównoważenie finansów większej z dwóch omawianej jednostek.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Budżet obwodu archangielskiego miał w zeszłym roku dochody na poziomie 107,9 mld rubli. Nieniecki Okręg Autonomiczny na poziomie 24,5 mld. Jednak zupełnie różne są ich potrzeby – w obwodzie archangielskim mieszka 1,1 mln ludzi, a w NOA tylko 44 tys. Wydobycie ropy i gazu ziemnego daje NOA stabilizację finansową. W efekcie NOA jest zadłużony tylko na poziomie 8 proc. swoich dochodów, zaś obwód archangielski na poziomie 53 proc. Większość dochodów obwodu archangielskiego to dotacje państwa i innych regionów, w przypadku NOA dotacje i subsydia składają się tylko na 14 proc. jego przychodów.

„Moim zdaniem powód połączenia obu regionów jest jeden – redystrybucja części przepływów finansowych do obwodu archangielskiego, by wyrwać region z grona głównych odbiorców dotacji [państwowych]. Jego dług publiczny wynosi około 30 miliardów rubli., pod względem wielkości długu publicznego do PRB [produkt regionalny brutto] region zajmuje siódme miejsce [w Rosji]” – powiedziała RBK politolog Jekatarina Kurbangalijewa.

Nieniecki Okręg Autonomiczny ma specyficzny status. Administracyjnie wchodzi w skład obwodu archangielskiego, ale zarazem jest subiektem Federacji. Został utworzony jeszcze w czasach radzieckich, w 1929 r. jako narodowościowa jednostka autonomiczna dla Nieńców – samojedzkiego narodu autochtonicznego zamieszkującego eurazjatyckie wybrzeża Oceanu Arktycznego. Nieńcy stanowią prawie 18 proc. mieszkańców swojego okręgu narodowościowego. Co ciekawe od wschodu NOA graniczy z innym tego rodzaju okręgiem – Jamalsko-Nienieckim Okręgiem Autonomicznym, gdzie Nieńców jest więcej, ale ponieważ jest to znacznie ludniejsza jednostka terytorialna stanowią oni w nim tylko niecałe 6 proc. zaludnienia.

Jeszcze w kwietniu pojawiły się informacje, że koncepcja połączenia dwóch jednostek Federacji rozpatrywana jest na Kremlu. Koncepcja forsowana przez gubernatorów została ogłoszona wkrótce po tym gdy do dymisji podał się szef władz Nienieckiego Okręgu Autonomicznego Igor Orłow, którego w pełnieniu obowiązku zastąpił Bezdudny, dotychczasowy zastępca.

Jednak podpisanie przez szefów regionów memorandum o unifikacji wzbudziło natychmiast protesty społeczne. Portal Wiedomosti podał, że Kreml przeprowadził badania socjologiczne w NOA, które wykazały, że większość mieszkańców tego okręgu narodowościowego sprzeciwia się jego likwidacji. Przeciwko takiej opcji wystąpiła nawet część struktury rządzącej partii Jedna Rosja w Okręgu. Działacze sprzeciwiający się unifikacji dawali otwarcie wyraz swojemu krytycznemu nastawianiu na portalu społecznościowym Vkontakte, pojawiły się deklaracje opuszczenia partii rządzącej, która w Zgromadzeniu Deputowanych Okręgu ma 11 na 19 mandatów.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Pod naciskiem opinii publicznej i działaczy partyjnych Bezdudny i Cybulski napisali 26 maja na swoich stronach Vkontakte, że rozmowy o zjednoczeniu jednostek administracyjnych są przedwczesne. Według informacji Wiedomosti w zebraniu okręgowej struktury partii rządzącej, które odbyło się 27 maja i uczestniczyli szefowie dwóch jednostek administracyjnych oraz sekretarz Rady Generalnej Jednej Rosji Andriej Turczak. Ten ostatni przeprosił lokalnych działaczy za brak konsultacji w sprawie inicjatywy unifikacyjnej i powiedział, że kwestia zjednoczenia jest na razie zamknięta. Tego samego dnia Turczak spotykał się w etniczną organizacją Nieńców Jasawej. Jednak sprzeciwiający się unifikacji przewodniczący rady wiejskiej Timanska Wadim Głuchow spodziewa się, że gubernatorzy mogą wrócić do swojej koncepcji w dalszym terminie.

Czytaj także: Rosja: Sąd uznał narodowy ruch Baszkirów za ekstremistyczny

rbc.ru/vedomosti.ru/kresy.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz