Rzeszów: agencja pracy tymczasowej zatrudniała nielegalnie setki Ukraińców

Jedna z rzeszowskich agencji pracy tymczasowej nielegalnie zatrudniała 250 Ukraińców. Sprawę wykryli funkcjonariusze z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

W wyniku kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w rzeszowskiej agencji okazało się, że na 325 zatrudnionych obywateli Ukrainy 250 z nich wykonywało pracę bez zezwolenia. Agencja wysyłała ukraińskich pracowników do firmy logistycznej w okolicy Poznania, która na zlecenie sieci sklepów z ubraniami zajmowała się obsługą zamówień internetowych. Praca Ukraińców polegała na pakowaniu odzieży i przygotowywaniu paczek do wysyłki.

Efektem kontroli było skierowanie wniosku do sądu o ukaranie prezesa agencji za wykroczenie w postaci zatrudniania cudzoziemców bez zezwolenia.

Kilka dni temu Straż Graniczna w Olsztynie przeprowadziła podobną akcję w agencjach zatrudnienia i w przedsiębiorstwach, m.in. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Wykryto 77 przypadków nielegalnego zatrudniania obywateli Ukrainy. Jedna z agencji zatrudnienia w Iławie powierzyła pracę bez oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy lub zezwoleń na pracę cudzoziemca na terytorium Polski 37 Ukraińcom. Dwie agencje z Wrocławia i Poznania delegowały do pracy „na czarno” do jednego z zakładów w Nowym Mieście Lubawskim 12 Ukraińców. Funkcjonariusze SG skontrolowali także 4 firmy produkcyjno-usługowe na terenie powiatów olsztyńskiego, ostródzkiego, iławskiego i nowomiejskiego wykrywając 28 przypadków nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców zza Buga. Kontrole także zakończyły się skierowaniem wniosków do sądu.

Przypomnijmy, że w I kwartale tego roku wykryto 470 przypadków nielegalnie pracujących cudzoziemców. W całym 2016 r. było to  2646 osób. Jak w maju podawała „Rzeczpospolita” tylko ponad 227 tys. pracujących w Polsce Ukraińców jest objętych polskim ubezpieczeniem emerytalno-rentowym, a więc wciąż niewiele w porównaniu z liczbą pracujących cudzoziemców.

CZYTAJ TAKŻE:
Ukrainizacja polskiego rynku pracy jest nieunikniona? „Jesteśmy nakierowywani na gospodarczą zapaść”
Kontrola NIK na Podkarpaciu wykazała patologie przy zatrudnianiu obcokrajowców – głównie Ukraińców
Dr Cezary Mech dla Kresów.pl: Ukraińcy obniżają Polakom wynagrodzenia i zmuszają ich do emigracji
Urzędy Pracy: optymalizacja kosztów jedną z głównych przyczyn zatrudniania Ukraińców

Kresy.pl / Straż Graniczna

2 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply