Sejm Litwy przyjął we wtorek rezolucję, w której nasilenie nielegalnej migracji na Litwę z terytorium Białorusi uznał za “hybrydową agresję” – podaje Delfi.

Dokument został przyjęty głosami deputowanych rządzącej koalicji. Głosowało za nim 56 posłów, dwóch było przeciw, a 24 wstrzymało się od głosu. W rezolucji stwierdzono, że zorganizowany napływ nielegalnych imigrantów z państw trzecich jest wykorzystywany do destabilizacji sytuacji na Litwie.

Sejm Litwy wyraził obawę, że „hybrydowa agresja” może się rozwijać i stać się podstawą dla dalszych zagrożeń w kontekście ćwiczeń wojskowych „Zapad”. W związku z tym doradzono rządowi wykorzystanie armii do wzmocnienia granicy na odcinku z Białorusią oraz jak najszybsze ustanowienie fizycznej bariery na tym odcinku.

Litewski parlament liczy też na nałożenie sankcji krajowych i unijnych na organizatorów nielegalnych przepływów migracyjnych, w tym na osoby fizyczne i prawne z Białorusi.

W rezolucji zaproponowano traktowanie cudzoziemców z państw trzecich, którzy nielegalnie przekroczyli granicę Litwy i nie posiadają dokumentów jako prawdopodobnych aktywnych uczestników ataku hybrydowego, do czasu udowodnienia że jest inaczej. W tym czasie powinni oni podlegać odmiennym warunkom przetrzymywania i pobytu. Reguła ta nie dotyczyłaby kobiet z dziećmi, kobiet w ciąży, osób niepełnosprawnych i dzieci poniżej 16 roku życia.

W tym duchu Sejm Litwy na wniosek MSW uchwalił we wtorek nowelizację ustawy o statusie prawnym cudzoziemców. Nowe prawo przewiduje m.in. możliwość zastosowania wobec osoby ubiegającej się o azyl zatrzymania lub ograniczenia prawa do przemieszczania się na maksymalnie 6 miesięcy, jeśli osoba ta dostała się na Litwę podczas stanu wyjątkowego (który został niedawno na Litwie wprowadzony).

CZYTAJ TAKŻE: Litwini wzmocnili kontrolę granicy z Polską. Powodem ciągły napływ nielegalnych migrantów

Kresy.pl / delfi.lt

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply