Program pierwszy państwowej telewizji białoruskiej zaprezentował telewidzom mapę republiki białoruskiej w granicach której znalazł się Białystok, Wilno a nawet rosyjski Smoleńsk.

Kadr z programu telewizji Biełaruś 1 zamieszcza portal opozycyjnego pisma “Nasz Niwa”. Telewizja ta pokazała rzekomą mapę Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. 1 stycznia przypadnie setna rocznica proklamowania przez białoruskich bolszewików tej republiki. Prezydent Aleksander Łukaszenko i władze Białorusi uważają właśnie Związek Radziecki i jego białoruską republikę związkową za źródło obecnej białoruskiej państwowości, dlatego rocznica proklamowania BSRR jest odnotowywana w państwowych mediach.

Co prawda białoruscy bolszewicy proklamowali swoją republikę 1 stycznia 1919 r. w Smoleńsku, ale nigdy nie przybrała ona granic jakie uwidoczniono na mapie pokazanej przez białoruską telewizję państwową. Moskwa wymusiła zresztą jej likwidację już 27 lutego 1919 r. kiedy to zastąpiła ją Litewsko-Białoruska Republika Radziecka czyli tak zwany Litbieł. W czasie wojny z Polską bolszewicy próbowali zająć polskie terytoria ale po przegranej pokój ryski z 1921 r. ustalił granicę odrodzonej w 1920 roku Białoruskiej SRR nie tylko bez Białegostoku ale i bez Grodna, i innych terenów polskich Kresów Wschodnich.

Białystok został włączony w skład BSRR dopiero po agresji Związku Radzieckiego na Polskę we wrześniu 1939 r. W oficjalnej historiografii białoruskiej dzień 17 września 1939 r. uznawany jest za “zjednoczenie Białorusi”, ale tak samo zabór Kresów Wschodnich i Podlasia opisują białoruskie kręgi opozycyjne. Zresztą i w tych kręgach popularne jest epatowanie odbiorców mapami z Białymstokiem i Wilnem w granicach Białorusi jako “etnicznymi ziemiami białoruskimi”. Mapy takie zamieszczała na Facebooku bialoruska sekcja Radia Wolna Europa – Radio Swoboda, a jako “ciekawą wersję”nowych granic Białorusi określił tę mapę znany białoruski działacz opozycyjny Franak Wiaczorka.

Co ważne BSRR nigdy nie obejmowała też Smoleńska. Dopiero w latach 1924 i 1926 władze w Moskwie przekazały Białoruskiej SSR ziemie jej obecnych obwodów witebskiego, mohylewskiego i homelskiego. Mapa odpowiada bardziej aspiracjom zwolenników proklamowanej w marcu 1918 r. Białoruskiej Republiki Ludowej, którzy również chcieli włączyć Wilno i Białystok do swojego państwa. Jednak BRL nigdy nie funkcjonowała realnie jako struktura polityczno-administracyjna a jej zwolenników przepędzili z Mińska bolszewicy w grudniu 1918 by proklamować pół miesiąca później właśnie Białoruską SRR.

Charakterystyczny jest komentarz redaktora “Naszej Niwy” do mapy pokazanej przez białoruską telewizję państwową. “Jak wiadomo w rzeczywistości BSRR takich granic nie określiła. Niemal od razu po proklamowaniu Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej Rosja i Polska podzieliły jej ziemie w umowie ryskiej” – można przeczytać w tym komentarzu.

Na mapie jaką pokazała Biełaruś 1 uwagę zwraca także fakt, że w języku białoruskim są wyszczególnione tylko nazwy obcych państw. Natomiast nazwy miast w białoruskich granicach napisane są w języku rosyjskim.

“Łukaszenka coraz częściej sięga po białoruski nacjonalizm” – ocenił na Facebooku Andrzej Poczobut, działacz niezależnego Związku Polaków na Białorusi.

nn.by/kresy.pl

2 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply