Zgodnie z treścią projektu nowej ustawy o rosyjskim obywatelstwie, w drodze naturalizacji będą mogły uzyskać je miliony osób z byłych republik radzieckich, m.in. Ukrainy, Białorusi czy krajów bałtyckich.

W środę prezydent Rosji Władimir Putin skierował do izby niższej parlamentu projekt nowej ustawy o obywatelstwie rosyjskim. Według agencji Tass, projekt został zarejestrowany w bazie parlamentarnej.

Nowa ustawa wprowadza daleko idące zmiany w rosyjskim prawodawstwie dotyczącym obywatelstwa Federacji Rosyjskiej.

Zgodnie z treścią projektu, obywatela nie można pozbawić rosyjskiego obywatelstwa, natomiast ma on prawo do zmiany obywatelstwa. Ponadto, Rosja nie będzie wydalać swoich obywateli, ani poddawać ich procedurze ekstradycji. Nikomu nie będzie można też ograniczać prawa z powodu statusu społecznego, razy, przynależności etnicznej, języka czy wyznania.

Paszportu w formie dokumentu papierowego lub z czipem elektronicznym będzie można wydawać już dzieciom w wieku 14 lat. Później ma zostać doprecyzowane, jakie dane biometryczne mają być zawarte w czipie.

Co ważne, projekt wprowadza wyraźne ułatwienia w procedurze przyznawania rosyjskiego obywatelstwa . Dotyczy to osób, które mają dziecko z obywatelem Rosji, w tym adoptowane. Jednocześnie, do procedury uproszczonej nie będzie kwalifikować się małżeństwo z obywatelem czy obywatelką Rosji. To różnica w stosunku do obowiązujących obecnie przepisów.

Jednak znaczące ułatwienia dotyczą przede wszystkim procesu naturalizacji, która obejmie szeroki grupy ludzi. Uproszczona procedura naturalizacyjna ma być dostępna przede wszystkim dla dzieci weteranów II wojny światowej, byłych obywateli ZSRR oraz osób, których bliscy krewni są rosyjskimi obywatelami. W projekcie grupa ta określona jest mianem „rodaków”. Przepisy mają obejmować również tych, którzy na dzień 6 lutego 1992 roku służyli w rosyjskich jednostkach wojskowych stacjonujących poza granicami Rosji. Do procedury uproszczonej nie będą kwalifikować się wysoko-wyspecjalizowani imigranci zarobkowi.

Zaznaczmy, że tym samym nowe przepisy mogą objąć miliony mieszkańców byłego Związku Sowieckiego i ich potomków, w tym na Ukrainie, Białorusi, Gruzji czy krajach Azji Środkowej i państwach bałtyckich. Posiadanie innego obywatelstwa nie może być powodem, dla którego nie mieliby oni zostać formalnie uznani za Rosjan.

Dostępna ma być opcja naturalizacji w szczególnych okolicznościach, inicjowana przez agencję rządu federalnego, szefa regionu i organizację non-profit „Rosja: kraj możliwości”. Takie osoby będą mogły odwołać się do prezydenta Rosji i podać zasługi uzasadniające naturalizację, takie jak np. osiągnięcia w zakresie kultury, nauki, sportu czy wkład w obronność i bezpieczeństwo Rosji.

Jednocześnie, projekt ustawy rozszerzy zakres przyczyn dla odebrania obywatelstwa osobom naturalizowanym, tak aby oprócz przestępstw związanych z terroryzmem uwzględnić takie przestępstwa, jak handel narkotykami i przestępstwa przeciwko państwu. Dobrowolne zrzeczenia się obywatelstwa byłyby obsługiwane przez MSW, a nie przez kancelarię prezydenta, jak obecnie.

Proponowana ustawa upoważnia prezydenta do wydawania rosyjskich paszportów w szczególnych okolicznościach, w tym weteranom Wielkiej Wojny Ojczyźnianej (II wojny światowej) i niektórym profesjonalistom zawodowym. Prezydent byłby również w stanie określić, ze względów humanitarnych lub innych, jacy cudzoziemcy lub osoby bez obywatelstwa mogą zostać naturalizowani, nawet jeśli nie spełniają niektórych lub wszystkich wymogów ustawy.

Wcześniej pisaliśmy, że wiceprzewodniczący rosyjskiej Rady Federacji, Konstantin Kosaczew powiedział, że Rosja nie zamierza inicjować przeciwko Ukrainie operacji wojskowej, ale ma prawo do użycia sił zbrojnych dla ochrony swoich obywateli, żyjących za granicą.

Dodajmy, że od 2019 roku w nieuznawanych, samozwańczych republikach separatystycznych w Donbasie, mieszkańcom wydawane są rosyjskie paszporty. W maju br. rosyjski resort spraw wewnętrznych poinformował, że ponad 530 tysięcy mieszkańców Donbasu, którzy żyją na terenach kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów, otrzymało w ciągu ostatnich dwóch lat obywatelstwo Rosji.

Tass / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply