Ziobro wnioskuje do TK w sprawie kar dotyczących Turowa i Izby Dyscyplinarnej

Prokurator Generalny skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów, które posłużyły Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej do nałożenia na Polskę kar pieniężnych.

Prokuratura Krajowa podała w poniedziałek w komunikacie, że Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej artykułów Traktatu o funkcjonowaniu UE oraz Statutu TSUE, na podstawie których TSUE zastosował wobec Polski środki tymczasowe oraz nałożył kary pieniężne za ich niewykonanie w sprawach dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i kopalni w Turowie.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl

Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493
Przekaż 1% podatku

Chodzi o art. 279 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 39 Statutu TSUE. Zdaniem Prokuratora Generalnego TSUE dokonał nadinterpretacji tych przepisów w sprawach dotyczących Turowa i Izby Dyscyplinarnej.

Prokurator Generalny uznał m.in., że TSUE „dowolnie i arbitralnie” poszerzył swoje uprawnienia niezgodnie z traktatami i „i wykreował bezprecedensowy środek tymczasowy, który nigdy nie był stosowany wobec żadnego państwa – możliwość orzekania kary pieniężnej jeszcze przed zakończeniem postępowania”. Zakwestionował także możliwość jednoosobowego orzekania przez sędziego TSUE środków tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów.

„W ocenie Prokuratora Generalnego kolejne orzeczenia TSUE w sposób nieuprawniony rozszerzają traktatowe kompetencje UE, naruszając postanowienia polskiej Konstytucji i ignorując orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego konieczne jest skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego jako +sądu ostatniego słowa+ wniosku o przeanalizowanie legalności działań podejmowanych przez TSUE w kontekście polskiej ustawy zasadniczej” – oświadczyła Prokuratura Krajowa.

Jednocześnie w komunikacie zapewniono, że celem wniosku nie jest „kwestionowanie na drodze prawnej procesu integracji europejskiej” bądź traktatów europejskich, lecz zapewnienie ich przestrzegania przez organy UE.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia

Przypomnijmy, że 7 października br. Trybunał Konstytucyjny orzekł o wyższości Konstytucji RP nad prawem unijnym oraz nad Traktatem o Unii Europejskiej (TUE). Uznał też za niezgodne z Konstytucją niektóre przepisy TUE. TK uznał wówczas także, iż jego ocenie może podlegać nie tylko prawo UE, ale także orzecznictwo TSUE. Zagroził jednocześnie, iż jeżeli „praktyka progresywnego aktywizmu TSUE, polegająca w szczególności na wkraczaniu w wyłączne kompetencje organów państwa polskiego” nie zostanie zaniechana, może poddać ocenie zgodności z Konstytucją orzeczenia TSUE, „włącznie z usunięciem ich z polskiego porządku prawnego”.

We wrześniu br. TSUE nałożył na Polskę karę 0,5 mln euro dziennie za niewdrożenie środka tymczasowego mającego polegać na zaprzestaniu wydobycia węgla w kopalni w Turowie, a pod koniec października br. zobowiązał Polskę do zapłaty kary w wysokości 1 mln euro dziennie za niezawieszenie Izby Dyscyplinarnej SN.

Kresy.pl / gov.pl

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz