Ziobro wnioskuje do TK w sprawie kar dotyczących Turowa i Izby Dyscyplinarnej

Prokurator Generalny skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów, które posłużyły Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej do nałożenia na Polskę kar pieniężnych.

Prokuratura Krajowa podała w poniedziałek w komunikacie, że Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej artykułów Traktatu o funkcjonowaniu UE oraz Statutu TSUE, na podstawie których TSUE zastosował wobec Polski środki tymczasowe oraz nałożył kary pieniężne za ich niewykonanie w sprawach dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i kopalni w Turowie.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

1525.18 PLN    (6.93%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

Chodzi o art. 279 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 39 Statutu TSUE. Zdaniem Prokuratora Generalnego TSUE dokonał nadinterpretacji tych przepisów w sprawach dotyczących Turowa i Izby Dyscyplinarnej.

Prokurator Generalny uznał m.in., że TSUE „dowolnie i arbitralnie” poszerzył swoje uprawnienia niezgodnie z traktatami i „i wykreował bezprecedensowy środek tymczasowy, który nigdy nie był stosowany wobec żadnego państwa – możliwość orzekania kary pieniężnej jeszcze przed zakończeniem postępowania”. Zakwestionował także możliwość jednoosobowego orzekania przez sędziego TSUE środków tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów.

„W ocenie Prokuratora Generalnego kolejne orzeczenia TSUE w sposób nieuprawniony rozszerzają traktatowe kompetencje UE, naruszając postanowienia polskiej Konstytucji i ignorując orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego konieczne jest skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego jako +sądu ostatniego słowa+ wniosku o przeanalizowanie legalności działań podejmowanych przez TSUE w kontekście polskiej ustawy zasadniczej” – oświadczyła Prokuratura Krajowa.

Jednocześnie w komunikacie zapewniono, że celem wniosku nie jest „kwestionowanie na drodze prawnej procesu integracji europejskiej” bądź traktatów europejskich, lecz zapewnienie ich przestrzegania przez organy UE.

Przypomnijmy, że 7 października br. Trybunał Konstytucyjny orzekł o wyższości Konstytucji RP nad prawem unijnym oraz nad Traktatem o Unii Europejskiej (TUE). Uznał też za niezgodne z Konstytucją niektóre przepisy TUE. TK uznał wówczas także, iż jego ocenie może podlegać nie tylko prawo UE, ale także orzecznictwo TSUE. Zagroził jednocześnie, iż jeżeli „praktyka progresywnego aktywizmu TSUE, polegająca w szczególności na wkraczaniu w wyłączne kompetencje organów państwa polskiego” nie zostanie zaniechana, może poddać ocenie zgodności z Konstytucją orzeczenia TSUE, „włącznie z usunięciem ich z polskiego porządku prawnego”.

We wrześniu br. TSUE nałożył na Polskę karę 0,5 mln euro dziennie za niewdrożenie środka tymczasowego mającego polegać na zaprzestaniu wydobycia węgla w kopalni w Turowie, a pod koniec października br. zobowiązał Polskę do zapłaty kary w wysokości 1 mln euro dziennie za niezawieszenie Izby Dyscyplinarnej SN.

Kresy.pl / gov.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz