W związku z przypadkami usuwania krzyży z polskich placówek oświatowych Instytut Ordo Iuris przygotował opinię prawną, w której dowodzi, że chrześcijanie mają prawo do eksponowania swoich symboli religijnych w polskich szkołach.

Instytut napisał we wtorek na swojej stronie internetowej, że otrzymuje sygnały od rodziców o eliminowaniu z polskich szkół odniesień do chrześcijaństwa. Przejawiają się te działania najczęściej w ściąganiu krzyży ze ścian, bądź w odmowach umieszczenia takich symboli tam, gdzie ich do tej pory nie było.

Argumentacja przeciwników ekspozycji krzyża i innych symboli religijnych w placówce oświatowej sprowadza się zasadniczo do dwóch twierdzeń. Pierwszym jest rzekoma świeckość lub neutralność światopoglądowa państwa (szkoły). Drugim – domniemana dyskryminacja niewierzących lub innych mniejszości religijnych – pisze Ordo Iuris przekonując, że są to twierdzenia całkowicie błędne w świetle nie tylko polskiego prawa, ale także stanowiska Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Ordo Iuris zauważył, że żaden przepis polskiego prawa nie ustanawia zasady świeckości szkoły. Instytut twierdzi, że jest wprost przeciwnie, ponieważ zasadę świeckości szkoły odrzucił w 1991 roku Trybunał Konstytucyjny jako sprzeczną z zasadą demokratycznego państwa prawnego. Ponadto konstytucja RP nakazuje troskę o chrześcijańskie dziedzictwo Narodu a w prawie oświatowym zawarto nakaz respektowania wartości chrześcijańskich przez system nauczania i wychowania.

Prawnicy Instytutu przypomnieli także, iż argument o rzekomej dyskryminacji spowodowanej obecnością krzyża w budynkach publicznych został odrzucony przez Sąd Najwyższy. Wskazano również na wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który w 2011 roku orzekł, że włoskie prawo nakazujące wieszanie krzyży w szkołach nie narusza Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

W opinii Ordo Iuris polskie prawo słusznie nie reguluje sprawy eksponowania krzyża w szkołach, ponieważ byłby to przejaw nadmiernej regulacji. Zdaniem prawników Instytutu krzyż, bądź inny symbol religijny powinien pojawiać się w szkole na wniosek rodziców, najlepiej pisemny, który szkoła ma obowiązek rozpatrzyć pozytywnie. “Ewentualny sprzeciw ze strony grona pedagogicznego, innych rodziców lub samej dyrekcji, z prawnego punktu widzenia, niewątpliwie uznać trzeba za nieuzasadniony” – uważa Marcin Olszówka z Centrum Analiz Ordo Iuris.

Instytut zaoferował bezpłatną pomoc prawną w przypadku usuwania ze szkół symboli religijnych i innych odniesień do polskiej tradycji i kultury chrześcijańskiej.

CZYTAJ TAKŻE: Ordo Iuris broni jasełek oraz kolędowania w szkołach i przedszkolach

Kresy.pl / ordoiuris.pl

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply