Instytut Pamięci Narodowej ogłosił we wtorek nazwiska laureatów nagrody IPN „Semper Fidelis”. To już druga edycja nagrody wręczanej kustoszom pamięci o Kresach.

W tym roku do nagrody zgłoszono 107 kandydatów. Z tej liczby Kapituła Nagrody wybrała pięciu laureatów – trzech w kategorii indywidualnej, jednego w kategorii zbiorowej (w tym roku było to małżeństwo); piąty laureat został nagrodzony pośmiertnie. Podobnie jak w 2019 roku przyznano również wyróżnienie Prezesa IPN.

Laureatami w kategorii indywidualnej zostali: ks. Roman Twaróg, duchowny rzymskokatolicki posługujący w katedrze w Kamieńcu Podolskim, ks. bp. Jan Purwiński, biskup senior diecezji kijowsko-żytomierskiej oraz Waldemar Szełkowski, nauczyciel historii w Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie.

W kategorii zbiorowej nagrodę otrzymało małżeństwo dziennikarzy z Grodna Iness Todryk-Pisalnik i Andrzej Pisalnik.

Pośmiertnie uhonorowano Dorę Kacnelson – polską slawistkę, literaturoznawcę i historyka żydowskiego pochodzenia, wykładowcę języka i historii Polski na Uniwersytecie w Drohobyczu.

Wyróżnienie prezesa IPN otrzymał znany poeta, prozaik, dramaturg i krytyk literacki Stanisław Srokowski, w swoich utworach nawiązujący m.in. do tematyki ludobójstwa OUN-UPA na Polakach. Na kanwie jego zbioru opowiadań „Nienawiść” powstał film „Wołyń” Wojciecha Smarzowskiego.

PRZECZYTAJ: Stanisław Srokowski wspiera portal Kresy.pl

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia

Ogłaszający nazwiska laureatów dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek mówił, że dziedzictwo Kresów jest tak naprawdę dziedzictwem większości ziem dawnej I Rzeczypospolitej. „Wielką zasługą osób zaangażowanych społecznie jest zebranie, ochrona i przekazywanie tego dziedzictwa następnemu pokoleniu. Ta działalność to nie tylko ochrona zabytków materialnych, ale także kultury – specyficznej atmosfery Kresów, która jeszcze jest tam pielęgnowana przez polskie środowiska rozrzucone daleko na Wschodzie, które bardzo potrzebują wsparcia” – mówił Adam Siwek. „Działalność związana z nauką języka, kultury polskiej, z podtrzymywaniem więzi między obecną Rzecząpospolitą a tymi dawnymi terenami jest bardzo ważna. Temu służy nagroda +Semper Fidelis+. To wyróżnienie kierujemy do ludzi często bardzo skromnych i po cichu zajmujących się społecznie tą pracą, nie liczących na żadne wyróżnienia. Trzeba ich postawić na piedestał jako wzór do naśladowania dla kolejnych pokoleń” – uważa dyrektor Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa.

W związku z panującą pandemią koronawirusa w tym roku zrezygnowano z uroczystej gali połączonej z wręczeniem statuetek. Jak zapowiedział dyr. Siwek, zostaną one wręczone podczas następnej gali.

Kresy.pl / ipn.gov.pl

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz