Wręczono pierwsze nagrody “Semper Fidelis” przyznawane kustoszom pamięci o Kresach [+FOTO]

Ks. Roman Dzwonkowski, Weronika Sebastianowicz, Stefan Adamski, czasopismo „Wołanie z Wołynia” oraz Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie to laureaci pierwszej edycji Nagrody Instytutu Pamięci Narodowej „Semper Fidelis”. Jest ona przyznawana osobom, instytucjom i organizacjom społecznym zasłużonym w kultywowaniu pamięci o polskich Kresach Wschodnich. Dodatkowo wyróżniono Wiesława Helaka.

Jak informuje IPN, gala wręczenia nagród odbyła się we wtorek w pałacu w Wilanowie. Laureatów wyłoniła Kapituła, na czele której stoi prezes IPN Jarosław Szarek wraz z zastępcami – dyrektorem Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adamem Siwkiem oraz dyrektorem Biura Edukacji Narodowej Adamem Hlebowiczem. W skład Kapituły wchodzą badaczka ukraińskiego ludobójstwa Ewa Siemaszko, twórca filmów dokumentalnych o Kresach Maciej Wojciechowski, Dariusz Piotr Bonisławski – prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, prawnik Bogusław Nizieński, Leon Popek – opiekun polskich miejsc pamięci na Wołyniu, pełniący obowiązki zastępcy dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN oraz Marzena Kruk – dyrektor Archiwum IPN.

Ks. Roman Dzwonkowski jest autorem licznych książek o Polakach i Kościele katolickim na Kresach. Jego fascynacja kulturą polską na dawnych Kresach Wschodnich zaczęła się w 1970 roku od wyjazdu na Wileńszczyznę. Zajął się wówczas także problemami Polaków w ZSRR. Od 1992 r. ks. Dzwonkowski należy do Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, którego celem jest niesienie pomocy Polonii i Polakom poza krajem.

Weronika Sebastianowicz urodziła się w 1931 r. we wsi Pacewicze w pow. wołkowyskim. W wieku 13 lat została żołnierzem Armii Krajowej na Grodzieńszczyźnie. Do 1951 roku kontynuowała służbę w konspiracji, za co została zesłana na Workutę, skąd wróciła w 1955 roku. Od początku lat 90. działa w organizacjach polskich, m.in. jest prezesem Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi, działającego przy Związku Polaków na Białorusi. Jak podaje IPN, z tego powodu doświadczała szykan ze strony władz białoruskich. Weronika Sebastianowicz jest pułkownikiem Wojska Polskiego.

Harcmistrz Stefan Adamski jest przewodniczącym Harcerstwa Polskiego na Ukrainie. Jak stwierdza IPN, najważniejszym elementem jego działalności jest wychowywanie kolejnych pokoleń młodych Polaków na Ukrainie w oparciu o wartości patriotyczne. Wspierał także poszukiwania szczątków polskich żołnierzy września 1939 roku przyczyniając się do ich pochówku w osobnej kwaterze starego cmentarza w Mościskach.

Dwumiesięcznik “Wołanie z Wołynia” ukazuje się w Ostrogu na Ukrainie od ponad 25 lat. Jego redaktorem naczelnym od początku jest pochodzący z Podhala, lecz posługujący w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrogu ks. Witold Józef Kowalów. Czasopismo porusza tematykę współczesną związaną z życiem Kościoła i Polaków na Wschodzie, a także tematykę historyczną. “Wołanie z Wołynia” jest również wydawcą licznych książek o historii Kościoła, Wołynia oraz polskiej obecności na Wschodzie. Przyczynia się także do prowadzenia dialogu historycznego z Ukraińcami.

Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie skupia obecnie około 500 osób. Harcerze i harcerki z ZHPnL m.in. udzielają się podczas uroczystości patriotycznych, uczestniczą w akcjach społecznych i charytatywnych, porządkują groby polskich żołnierzy na Litwie oraz kwestują na rzecz odnawiania nagrobków na cmentarzu na Rossie. ZHPnL przyczynia się również do wydawania publikacji o historii harcerstwa polskiego na Litwie.

Wiesława Helaka wyróżniono za twórczość literacką inspirowaną losami Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Jest on autorem m.in. „Lwowskiej nocy”, „Scenariuszy syberyjskich”, „Tryhubowej”, „Tchnienia” i „Nad Zbruczem”.

CZYTAJ TAKŻE: IPN po raz pierwszy przyzna nagrody kustoszom pamięci o Kresach Wschodnich

Źr: ipn.gov.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply