Rada Polityki Pieniężnej po raz jedenasty z rzędu podwyższyła stopy procentowe, tym razem o 0,25 pkt procentowego.

W wydanym w środę komunikacie Narodowy Bank Polski poinformował, że Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej o 0,25 punktu procentowego, tj. do poziomu 6,75 proc.

O tyle samo podwyższono pozostałe stopy procentowe NBP. Po podwyżce kształtują się one na następujących poziomach: stopa lombardowa 7,25 proc., stopa depozytowa 6,25 proc., stopa redyskontowa weksli 6,80 proc., stopa dyskontowa weksli 6,85 proc.

Jest to jedenasta z rzędu podwyżka stóp procentowych NBP.

RPP uzasadniając podwyżkę zwróciła uwagę na rosnącą inflację – według szybkiego szacunku GUS wzrosła ona w sierpniu do 16,1 proc. rok do roku. Zdaniem Rady wysoka inflacja wynika głównie z wcześniejszego silnego wzrostu światowych cen surowców energetycznych i rolnych, w znacznej części będącego konsekwencją rosyjskiej agresji na Ukrainę. RPP odnotowała też wpływ na inflację wcześniejszych wzrostów regulowanych krajowych taryf na energię elektryczną, gaz ziemny i energię cieplną.

“Inflacja jest także podwyższana przez efekty zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw oraz przenoszenie przez przedsiębiorstwa wzrostu kosztów na ceny finalne, co podwyższa także inflację bazową” – czytamy w komunikacie NBP. Jako czynnik ograniczający inflację wskazano obniżenie części stawek podatkowych w ramach Tarczy Antyinflacyjnej.

RPP spodziewa się utrzymywania się w kolejnych kwartałach czynników proinflacyjnych, w tym związanych z rosyjską agresją na Ukrainę.

“Jednocześnie podwyższanie stóp procentowych NBP wraz z wygasaniem wpływu szoków obecnie podbijających ceny oraz obniżeniem dynamiki aktywności gospodarczej będzie oddziaływać w kierunku stopniowego obniżania się inflacji w kolejnych latach” – uważa Rada Polityki Pieniężnej.

CZYTAJ TAKŻE: Potężne tąpnięcie PKB. “Polska gospodarka zaczęła ostro hamować

Kresy.pl / nbp.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply