Lokalny portal podał, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach przestał wypłacać świadczenie należne z tytułu przyjęcia uchodźcy z Ukrainy.

„Wypłata świadczeń następuje z opóźnieniem pomimo, iż wnioski są rozpatrywane w ustawowo określonym terminie, gdyż są opóźnienia w przekazywaniu przez Śląski Urząd Wojewódzki środków na wypłatę tych świadczeń” – informacje katowickiego magistratu przytoczył w poniedziałek portal Tarnogorski.info.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

1311 PLN    (5.95%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

W Katowicach wnioski o to świadczenie złożyło 5 079 osób. 4 520 wniosków zostało już rozpatrzonych, ale pieniądze otrzymało tylko 3 871 wnioskodawców. „Obecnie wypłacono świadczenia za prawidłowo złożone wnioski do dnia 24 czerwca 2022 roku” – podał katowicki magistrat.

Kolejna kwoty zostaną, według niego, wypłacone dopiero po otrzymaniu środków z rachunku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W bliskiej perspektywie władze miejskie potrzebują na wywiązanie się z obowiązku ponad 2 mln złotych.

Śląski Urząd Wojewódzki zaprzeczył jednak twierdzeniom miejskiego samorządu. Jego rzeczniczka przekazała, że na konto katowickiego magistratu wypłacono już środki za wszystkie wnioski złożone do 31 sierpnia, a wnioski złożone we wrześniu są już procedowane.

Wypłaty pieniędzy dla osób, które przyjęły w swoich lokalach uchodźców z Ukrainy zostały uruchomione 30 kwietnia. Osobom, które przyjęły Ukraińców, przysługiwało specjalne świadczenie pieniężne wynoszące 40 zł dziennie na jedną osobę. Odpowiednie przepisy zawarto w art. 13 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

tarnogorski.info/kresy.pl

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz