Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego wykonała nadania socjologiczne dotyczące poglądów Polaków na politykę zagraniczną. Nasz naród nie jest tak zdecydowanie euroentuzjastyczny jak do tej pory twierdzono.

Badanie Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego przeprowadzono na dużej próbie. W styczniu i marcu bieżącego roku o zdanie na temat polityki zagranicznej zapytano około 50 tys. Polaków. Większość obywateli jest zadowolona z polityki zagranicznej Prawa i Sprawiedliwości. “Bardzo dobrze” oceniło ją 21,57% badanych, “dobrze” 20,22%, “ani źle, ani dobrze” 26,02%, “źle” 15,67%, zaś “bardzo źle” 16,52%. Jak zauważa “Newsweek” przytaczający dane z raportu Fundacji, poparcie dla polityki zagranicznej odpowiada mniej więcej poparciu jakie PiS otrzymuje w sondażach badających poparcie dla partii politycznych.

Dane dotyczące stosunku respondentów do Unii Europejskiej zaprzeczają rozpowszechnionemu poglądowi o zdecydowanym euroentuzjazmie Polaków. Na pytanie “czy Polska powinna wystąpić z Unii Europejskiej?” aż 29,81% respondentów odpowiedziało twierdząco. Ciągle większość stanowią jednak zwolennicy pozostania w UE, którzy na tak postawione pytanie odpowiedzieli “nie”. Było ich 47,37%. Zdania nie miało na ten temat aż 22,82%.

W przypadku pytania o preferowane działania w przypadku nałożenia na Polskę przez Unię Europejską sankcji, proporcja eurosceptyków była jednak jeszcze wyższa. 32,05% respondentów proponowała w takim przypadku, by “opuścić Unię Europejską”. Przeciwnego zdania było 28,55% badanych, którzy wybrali by, w przypadku sankcji, “zmienić polityków i dostosować się do postulatów Komisji Europejskiej”. 13,15% pytanych opowiedziało się za tym, by “nie podejmować żadnych działań”, zaś 26,25% nie miało na ten temat zdania.

Według raportu większość Polaków – 40% uznało, że w ciągu ostatnich trzech lat bezpieczeństwo Polski poprawiło się. 28% uznało jednak, że staliśmy się mniej bezpieczni. Wśród najpoważniejszych zagrożeń dla naszego bezpieczeństwa 36,87% respondentów wskazało na konflikt zbrojny z Federacją Rosyjską, 22,49% terroryzm, 21,14% rozpad Unii Europejskiej, 19,49% kryzys imigracyjny.

Czytaj także: Sondaż: PiS z poparciem ponad 50 proc. badanych

newsweek.pl/kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply