Komisja Europejska skierowała do polskiego rządu pismo w którym sugeruje, że nie dość „rzetelnie” informuje on o zaangażowaniu UE w walkę z pandemią koronawirusa.

Pismo datowane na 1 kwietnia skierowała do polskiego rządu Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO). Organ Unii Europejskiej domaga się w nim od władz Polski „rzetelnego informowania” o tym ile środków finansowych UE zaangażowała w walkę z pandemią koronawirusa. Jako powód skierowanie tego rodzaju pisma podana jest „tendencja do pomniejszania roli Unii, relatywizowania jej pomocy, a często całkowitego pomijania”.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl
 

W piśmie sugeruje się, że taka „tendencja” ma miejsce właśnie w Polsce i KE „zachęca” Polskę do „skorygowania ostatnich niedociągnięć w komunikacji” – jak za Business Insider cytuje portal dorzeczy.pl. Unijny organ uznał, że „wiele podmiotów nie docenia istotnego wsparcia budżetu UE na rzecz przeciwdziałania pandemii lub też stosuje podwójne standardy w informowaniu opinii publicznej”.

„Zauważyliśmy, że niektóre instytucje zarządzające, pośredniczące oraz wdrażające nie informują społeczeństwa o znaczącej pomocy UE w sposób zgodny z unijnymi wymogami dotyczącymi komunikowania. Dotyczy to także treści zamieszczanych w mediach społecznościowych” – napisano nieco konkretniej w dalszej części pisma by następnie całkowicie skonkretyzować – „zapewnienia odpowiedniego przekazu odnośnie unijnego wkładu w finansowanie elementów tzw. tarczy antykryzysowej”. Unijni urzędnicy formułują jeszcze w piśmie ogólnikowy zarzut – „politycy mają skłonność do przypisywania Unii odpowiedzialności za wszelkie problemy, jakby była jakimś oderwanych od nich zewnętrznym mocarstwem”.

Business Insider dotarł także do treści odpowiedzi polskiego rządu.  „Przy przedsięwzięciach finansowanych z UE zawsze wskazujemy na unijne źródło wsparcia, także w postach minister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak. Gdy wymaga tego prawo unijne, stosujemy również wszystkie niezbędne oznaczenia” – odpowiedział rzecznik Ministerstw Funduszy i Polityki Regionalnej Paweł Nowak – ” Niemniej jednak, w reakcji na jej pismo, od razu napisaliśmy do instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy europejskich prośbę o zwrócenie szczególnej uwagi na potrzebę rzetelnego informowania o współfinansowaniu unijnym”.

Dorzeczy.pl podkreśla, że Polska była jedynym państwem członkowskim do którego Komisja Europejska skierowała tego rodzaju pismo.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl
 

Unia Europejska stała się celem krytyki za swoją słabą i spóźnioną reakcję na wybuch pandemii koronawirusa na kontynencie. Szczególnie silna krytyka dobiega z Włoch gdzie przebieg pandemii jest szczególnie ciężki.

dorzeczy.pl/kresy.pl

 

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz