W programie Studio Wschód TVP Wrocław w materiale na temat ponownego odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza w Zbarażu na obecnej Ukrainie zachodniej powojenne wyrzucenie Polaków z Ziem Wschodnich określono mianem „wyjazdu do Macierzy”.

„Po wojnie, kiedy Polacy wyjechali do Macierzy, przeniesiono pomnik do przyzamkowego parku”– mówi lektor w materiale dotyczącym historii pomnika i jego ponownego odsłonięcia. Jest to powielenie propagandowej kalki z czasów tzw. „Polski Ludowej”, kiedy usunięcie Polaków z Ziem Wschodnich nazywano kłamliwie „repatriacją”, co sugerowałoby, że mieszkańcy Kresów nie opuszczali ziem ojczystych. W rzeczywistości była to ekspatriacja – przymusowe wyrzucenie ludności danego terenu z jej historycznych siedzib.

Autorką programu jest red. Grażyna Orłowska-Sondej.

Program można obejrzeć TUTAJ, cytowany fragment od 1:35.

wroclaw.tvp.pl / Kresy.pl

4 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

  1. piotr_b
    piotr_b :

    Wszyscy dzisiejsi politycy z Wiejskiej i podległe im media realizują scenariusz wymazania Kresów z pamięci Polaków. Chcą oni zniszczyć to dziedzictwo i tym samym pogrzebać polski nacjonalizm co byłoby ostatnim gwoździem do trumny naszego już tak bardzo upodlonego narodu.