Notowany na giełdzie przewoźnik kolejowy PKP Cargo uruchomił program mający na celu skierowanie nawet 30 procent swoich pracowników do tzw. programu „postojowego” na 12 miesięcy – podała spółka w poniedziałkowym raporcie rynkowym.

Jak podano, okresem zwolnienia od pracy będą objęte wszystkie grupy zawodowe pracowników, w tym także kierownictwo poszczególnych zakładów spółki oraz biura centrali spółki.

PKP podkreśliła, że priorytetem spółki jest zapewnienie bieżącej efektywności operacyjnej danej jednostki lub komórki organizacyjnej.

Zobacz też: “Koło zamachowe polskiej gospodarki”. Największe polskie firmy apelują do Tuska o budowę CPK

“W dniu 27 maja 2024 roku Zarząd PKP CARGO S.A. podjął uchwałę w sprawie wdrożenia od dnia 1 czerwca 2024 roku w Spółce tzw. nieświadczenia pracy. Celem powyższego jest realizacja programu naprawczego, który ma uratować i odbudować pozycję Spółki. Rozwiązanie w postaci tzw., nieświadczenia pracy było już wcześniej stosowane w PKP CARGO S.A. w latach 2008-2015, a jego główną zaletą jest utrzymanie istnienia miejsc pracy Pracowników, przy jednoczesnym uzyskaniu istotnych oszczędności wpływających pozytywnie na możliwość dalszego prowadzenia działalności przez Spółkę” – czytamy w oświadczeniu.

“Zgodnie z Uchwałą Zarządu tzw. nieświadczenie pracy obejmie maksymalnie do 30% załogi na okres 12 miesięcy. W okresie nieświadczenia pracy Pracownik otrzyma świadczenie socjalne w wysokości 60% miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego, obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, pomniejszone o kwotę składek odprowadzanych na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz zdrowotne w części finansowanej przez ubezpieczonego i podatek dochodowy. W okresie nieświadczenia pracy Pracownik pozostaje cały czas w stosunku pracy, a okres ten zalicza się do okresu zatrudnienia i do uprawnień Pracownika, wynikających ze stosunku pracy (staż pracy, uprawnienie do urlopu wypoczynkowego, zachowanie uprawnienia do jego wymiaru, itd.). Nieświadczeniem pracy objęte będą wszystkie grupy zawodowe Pracowników, w tym kierownictwo poszczególnych zakładów Spółki oraz biur Centrali Spółki, z zastrzeżeniem, że priorytetem jest zapewnienie bieżącej sprawności operacyjnej danej jednostki lub komórki organizacyjnej” – głosi poniedziałkowy komunikat.

Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply