Nowe samochody opancerzone Warta dla ukraińskich sił specjalnych [+FOTO]

Pododdziały sił specjalnych ukraińskiej armii otrzymują nowe samochody opancerzone typu MRAP, Warta, produkowane przez ukraińską firmę.

W tym roku ukraińskie oddziały specjalne zaczęły otrzymywać specjalistyczne samochody opancerzone produkcji ukraińskiej, prywatnej firmy Przedsiębiorstwo Konstrukcyjno-Produkcyjne „Ukraińskie pojazdy opancerzone”.

Według dowódcy sił specjalnych, gen. Ihora Łuniewa, oprócz nowych pojazdów opancerzonych, pododdziały tych sił otrzymują także inne, nowe modele uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego od producentów prywatnych. W szczególności dotyczy to półautomatycznych karabinów snajperskich UAR-10 na pociski w standardzie NATO kal. 7,62 x 51 mm produkcji ukraińskiej formy Ukrop, a także karabinów maszynowych Wulkan (wojskowa nazwa karabinów Maluk), produkowanych przez firmę Interproinwest i drony Sparrow od Spaitech.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

„W szybkim tempie przezbrajamy pododdziały na nowoczesne modele uzbrojenia i sprzętu produkcji krajowej. To bardzo ważne. Zamieniliśmy już karabiny snajperskie SWD na ukraińskie systemy UAR-10, które są znacznie lepsze” – twierdzi gen. Łuniow. „Rodzime karabiny typu Wulkan, taktyczne drony Sparrow, przeznaczone do bliskiego rozpoznania, bardzo dobrze zarekomendowały się podczas wykonywania zadań. W zeszłym roku po raz pierwszy otrzymaliśmy samochody opancerzone typu Warta”.

Ukraiński serwis Defense Express podaje, że samochody opancerzone typu MRAP, Warta 4 x 4, zostały zaprezentowane po raz pierwszy w 2015 roku. Później był wielokrotnie modernizowany – aktualna wersja jest już 10 z kolei. Łącznie w ostatnich latach do Sił Zbrojnych Ukrainy, Gwardii Narodowej i jednostek MSW dostarczono blisko 150 takich pojazdów. W przypadku ukraińskich sił zbrojnych, trafiły one najpierw do 35. brygady piechoty morskiej, a później także m.in. do 28. brygady zmechanizowanej.

Przypomnijmy, że 30 czerwca br. Inspektorat Uzbrojenia ofi­cjal­nie ogło­sił unie­waż­nienie postę­po­wa­nia prze­tar­gowego na zakup par­tii samo­cho­dów cię­ża­rowo-oso­bo­wych wyso­kiej mobil­no­ści w wer­sji opan­ce­rzo­nej, czyli opancerzonej wersji Mustanga dla polskiej armii. Z kolei postępowanie na dostawy pojazdów wielozadaniowych dla Wojsk Specjalnych pod kryptonimem Pegaz również jest mocno opóźnione.

defence-ua.com / ukrmilitary.com /  Kresy.pl

Czytaj kolejny artykuł
1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz