Warszawa wprowadza w życie politykę na rzecz “równego traktowania” społeczności LGBT+. “Niedziela” ustaliła, że urzędnicy Rafała Trzaskowskiego rozesłali do burmistrzów dzielnic pismo, w których rozliczają ich z działań na rzecz “równego traktowania” i “antydyskryminacji” od 2018 roku.

Burmistrzowie poproszeni zostali o wykaz dotychczasowych inicjatyw na rzecz LGBT oraz o wykaz planowanych w przyszłośc działań w tym zakresie – nawet pomimo braku środków.

“Proszę o uwzględnienie także tych działań, które planowaliście Państwo w tym obszarze, a na których realizację nie macie w tym momencie zagwarantowanych środków w budżecie dzielnicy” – czytamy w dokumencie, podpisanym przez jednego z urzędników. Zdanie to zawiera w sobie sugestię, że środki mimo wszystko mogą się znaleźć.

Burmistrzowie do 9 października mieli określić, czy ich inicjatywy wpisują się w Warszawską Deklarację LGBT+, podpisaną przez Rafała Trzaskowskiego i dołączoną do korespondencji. Z informacji Tygodnika “Niedziela” wynika, że pismo w niektórych dzielnicach trafiło do dyrekcji szkół i przedszkoli, którzy przekazali je nauczycielom.

Do dokumentu ratusz załączył tabelę z przykładowymi inicjatywami zgodnymi z Deklaracją LGBT+. Znalazły się w niej m.in. warsztaty antydyskryminacyjne dla urzędników miejskich i pracowników jednostek miejskich, w tym Straży Miejskiej. Od 2013 roku w takich szkoleniach wzięło udział ok. 850 osób, kosztowały one łącznie ok. 75 tys. zł.

Stołeczne Centrum Komunikacji Społecznej ma przygotować także materiały, wykorzystywane do szkoleń internetowych dla pracowników ratusza w kolejnych latach. W tabeli znalazała się również rubryka nt. “wprowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole, uwzględniającej kwestie tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej oraz zgodnej ze standardami WHO” oraz ” współpraca z pracodawcami przyjaznymi dla osób LGBT+ i promocja dobrych praktyk”.

W rozmowie z “Niedzielą” Filip Frąckowiak, radny m.st. Warszawy, przypomniał, że jest to kolejne działanie ratusza jawnie uderzające w katolików. Chodzi o pismo wiceprezydent Warszawy Renaty Kaznowskiej adresowane do stołecznych szkół, z którego wynika, że szkoła ma być świecka, a uroczystości szkolne mają być pozbawione elementów religijnych takich jak modlitwa czy błogosławieństwo księdza.

Na dyrektorach szkół wymuszono, aby w uroczystościach szkolnych nie zapraszano księży. Na jaw wychodzą także kolejne naciski miasta, aby w szkole nie wisiały krzyże czy lekcje religii były na ostatnich godzinach planu zajęć – wylicza Frąckowiak. Radny podkreśla,że w działaniach na rzecz “równouprawnienia” LGBT nie chodzi o działalność antydyskryminacyjną, a o korzyści polityczne i wyparcie z przestrzeni publicznej ważnych dla chrześcijan symboli.

CZYTAJ TAKŻE: “Tylko LGBT”. Kolejna profanacja kościoła w Szczecinie [+FOTO]

Fot. niedziela.pl

Kresy.pl / niedziela.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply