Złożona przez Konfederację poprawka przewidująca praktyczną likwidację “zamrażarki sejmowej” została odrzucona. Przeciwko byli posłowie PiS, choć wcześniej był to postulat tej partii, a Lewica wstrzymała się od głosu.

W środę Sejm przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu. Wcześniej wśród zgłoszonych poprawek znalazła się propozycja Konfederacji. Zakładała ona likwidację tzw. „zamrażarki sejmowej” poprzez zobligowanie Marszałka Sejmu do wniesienia pod obrady każdego zgłoszonego projektu najpóźniej po czterech miesiącach od jego zgłoszenia.

Jak tłumaczyli politycy Konfederacji, zależało im, aby nie było możliwości blokowania niewygodnych dla władzy projektów ustaw. Przypomnieli też, że w przeszłości był to postulat Prawa i Sprawiedliwości, zgłoszony przez tę partię w 2015 roku, gdy PiS było jeszcze w opozycji.

 

Podczas głosowania poprawka ta została jednak odrzucona, przede wszystkim głosami klubu PiS. Poza Konfederacją, „za” byli posłowie KO oraz Koalicji Polskiej-PSL. Przeciwko zagłosowało jednak także trzech posłów koła Kukiz’15, jedna osoba z Polski 2050 i dwie niezrzeszone, natomiast 43 posłów Lewicy wstrzymało się od głosu.

Sejm wprowadził zarazem do Regulaminu Sejmu trzy zasadnicze zmiany, dotyczące stanu wyjątkowego. Uchwalono, że w debacie nad przedłużeniem stanu wyjątkowego nie będzie można zgłaszać wniosków formalnych dotyczących przerwania, odroczenia czy zamknięcia posiedzenia.

Druga zmiana dotyczy konieczności głosowania nad wnioskiem o przedłużenie niezwłocznie po zakończeniu debaty. Z kolei trzecia zmiana wprowadza inny sposób głosowania, dzięki czemu do wprowadzenia lub przedłużenia stanu wyjątkowego wystarczy zwykła większość głosów.

Ponadto, Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do ustawy o rekompensacie za stan wyjątkowy, w tym te, które zakładały poszerzenie kategorii przedsiębiorców uprawnionych do jej otrzymania m.in. o przewoźników turystycznych i sprzedawców pamiątek oraz podwyższenie kwoty rekompensaty do 80 proc. miesięcznego przychodu wnioskodawcy.

dorzeczy.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply