W drugim kwartale 2020 roku, w większości państw członkowskich Unii Europejskiej, ceny mieszkań, mierzone za pomocą Wskaźnika Cen Mieszkań (HPI), wzrosły o 5,0% w strefie euro i o 5,2% w UE w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku. Polska odnotowała jeden z najwyższych wzrostów w Unii.

Według danych z Eurostatu, urzędu statystycznego Unii Europejskiej, w większości państw członkowskich ceny mieszkań wzrosły o 5,0% w strefie euro i o 5,2% w UE w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku.

W porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 roku, ceny domów wzrosły o 1,7% w strefie euro i 1,5% w UE w drugim kwartale 2020 roku.

Zobacz też: DGP: polski sektor hutniczy kapituluje

Wśród państw członkowskich, dla których dostępne są dane, największe roczne wzrosty cen nieruchomości mieszkaniowych w drugim kwartale 2020 roku odnotowano w Luksemburgu (+ 13,3%), Polsce (+ 10,9%) i Słowacji (+ 9,7%), podczas gdy ceny spadły na Węgrzech (-5,6%) i na Cyprze (-2,9%).

W porównaniu z poprzednim kwartałem najwyższe wzrosty odnotowano w Luksemburgu (+ 4,4%), Włoszech (+ 3,1%) i Austrii (+ 2,5%), natomiast spadki odnotowano na Węgrzech (-7,4%), w Estonii (-5,8%), Łotwie (-2,3%), Bułgarii (-1,1%) i Irlandii (-0,1%).

Indeks Cen Mieszkań (HPI) mierzy zmiany cen wszystkich nieruchomości mieszkalnych kupowanych przez gospodarstwa domowe (mieszkania, domy jednorodzinne, domy w zabudowie szeregowej itp.), zarówno nowo budowane, jak i istniejące, niezależnie od ich ostatecznego przeznaczenia i niezależnie od poprzedniego właściciele. HPI w państwach członkowskich są zestawiane przez krajowe urzędy statystyczne. Eurostat zestawia zagregowane HPI dla strefy euro i UE. HPI są obliczane jako roczne indeksy łańcuchowe, a wartości są aktualizowane co roku.

Dane nie są korygowane sezonowo. Brakujące dane krajowe są szacowane przez Eurostat na podstawie danych ze źródeł niezharmonizowanych. Szacunki te nie są publikowane, ale służą do obliczania danych dla strefy euro i UE.

Zobacz też: Zlikwidowano nielegalną fabrykę papierosów. Skarb Państwa stracił z powodu jej działania ponad 24 mln złotych [+VIDEO]

Kresy.pl/Eurostat

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply