Wśród państw europejskich, nie licząc Ukrainy, Polska odnotowała w IV kwartale 2022 roku spadek PKB, w ujęciu kwartał do kwartału. Tak wynika z danych, opublikowanych przez Business Insider.

Jak pisaliśmy, według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w ostatnim kwartale 2022 roku Produkt Krajowy Brutto Polski, choć w ujęciu rok-do-roku zwiększył się o 2 proc., to skurczył się w ujęciu kwartalnym o 2,4 proc. Spadek PKB odnotowano także w stosunku między pierwszym a drugim kwartałem 2022 r., kiedy to spadł on o 2,1 proc. Zdaniem części ekspertów, możemy już mieć do czynienia z recesją polskiej gospodarki.

Portal „Business Insider” (BI) zwrócił uwagę, że pod względem skali spadku PKB w ujęciu kwartalnym, Polska zajmuje drugie po Malezji miejsce na świecie. Należy jednak zaznaczyć, że dane te nie uwzględniają krajów nienależących do Unii Europejskiej, np. Ukrainy, Turcji czy dużej części państw bałkańskich. Wśród uwzględnionych państw europejskich, Polska zajmuje jednak pierwsze miejsce.

BI przytacza opinie ekonomistów, twierdzących, że odnotowany spadek polskiego PKB to efekt wpływu wzrostu stóp procentowych na konsumpcję, inflacji, a także licznie pojawiających się lokat z oprocentowaniem na poziomie 7-8 proc., zachęcających do oszczędzania. Widzą tu też oddziaływanie problemów przemysłu na zachodzie Europy, dla którego często fabryki w Polsce są podwykonawcami.

Inne państwa europejskiej, które w IV kwartale ub. roku odnotowały spadek PKB w ujęciu kwartalnym, to: Litwa (-1,7 proc.), Austria (-0,7 proc.), Szwecja (-0,6 proc.), Węgry (-0,4 proc.; węgierskie media podają, że kraj jest już w tzw. recesji technicznej), Czechy (-0,3 proc.), Niemcy i Finlandia (po -0,2 proc.) oraz Włochy (spadek o 0,1 proc.). Najlepsze wyniki dotyczą Irlandii (wzrost o 3,5 proc.), USA (2,9 proc.) i Filipin (2,4 proc.).

Dodajmy, że w ujęciu rocznym w IV kwartale ubiegłego roku spadek PKB odnotowano w Szwecji (-0,6 proc.) i na Litwie (-0,4 proc.). Relatywnie duży wzrost dotyczy Holandii (3,4 proc.), Rumunii (4,6 proc.), a przede wszystkim Irlandii (13,5 proc.). Dla porównania, Chiny rosły o 2,9 proc. rdr w czwartym kwartale, a USA o 1 proc.

Czytaj także: Fitch:Inflacja w Polsce wzrośnie do około 19 proc.

businessinsider.com.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply