Łukaszenko na spotkaniu WNP: Integracja w przestrzeni poradzieckiej jest nieuniknioną koniecznością

Wzmocnienie mechanizmów integracyjnych w przestrzeni poradzieckiej jest nieuniknioną koniecznością – stwierdził w sobotę prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko podczas internetowego spotkania Rady Szefów Państw Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP).

„Wzmocnienie mechanizmów integracyjnych w przestrzeni poradzieckiej to nie kwestia wyboru, ale nieunikniona konieczność. Uważam, że o korzyściach można mówić dopiero wtedy, gdy w pełni uwolnimy potencjał naszej Wspólnoty. To stanie się jednym z głównych priorytetów białoruskiego przewodnictwa w WNP w przyszłym roku”- powiedział Łukaszenko.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl

Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493
Przekaż 1% podatku

Łukaszenko zaznaczył, że Białoruś tradycyjnie ogłosi koncepcję swojego przewodnictwa później, ale teraz zarysuje jej główne jego ramy.

„Zamierzamy skupić się na wzmocnieniu roli Wspólnoty w podnoszeniu poziomu życia ludności, na rozwiązywaniu problemów spowodowanych globalizacją i nowymi wyzwaniami naszych czasów” – powiedział białoruski prezydent.

Białoruś planuje działać przede wszystkim w zakresie rozwoju wspólnej przestrzeni gospodarczej, liberalizacji handlu, minimalizacji ograniczeń, znoszeniu barier technicznych, ujednoliceniu zasad i procedur zamówień publicznych, tworzeniu wspólnych rynków towarów i usług.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na prace nad powiązaniem wielopoziomowych procesów integracyjnych w WNP i EAEU (Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej). Łukaszenko jest przekonany, że dzięki ściślejszej współpracy organów wykonawczych obu organizacji kraje uczestniczące będą w stanie znacząco zacieśnić swoje więzi. „Przynajmniej nie możemy dopuścić do sytuacji, w której głębsza integracja w ramach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej zamieni się w pewnego rodzaju linię podziału w stosunkach handlowych i gospodarczych między uczestniczącą piątką a innymi krajami Wspólnoty” – podkreślił.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia

CZYTAJ TAKŻE: Szef KGB Białorusi: szykujemy się do gorącej wojny

Białoruska głowa państwa przypomniała, że w przestrzeni poradzieckiej powstało wiele struktur integracyjnych. Pojawiły się propozycje zakończenia działalności niektórych z nich lub połączenia, ale kraje uczestniczące nie zgodziły się na to. „Ta konstrukcja integracyjna została scharakteryzowana jako integracja wielopoziomowa. Najwyższy poziom jest oczywiście w unii Białorusi i Rosji (Państwo Związkowe), Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i WNP. Następnie ustaliliśmy, że będziemy podnosić poziom współpracy oddolnie, chodzi o WNP i Euroazjatycką Unię Gospodarczą – w celu stworzenia takiego samego poziomu współpracy w ramach WNP, jak przynajmniej w EAEU ”- wyjaśnił Aleksander Łukaszenko.

Zdaniem Łukaszenki konieczne jest również kontynuowanie systematycznej i konsekwentnej poprawy skoordynowanej polityki transportowej, poszukiwanie konkretnych rozwiązań w zakresie dostaw surowców energetycznych.

„Widzimy potrzebę poprawy efektywności międzysektorowych organów WNP, zmierzających do intensyfikacji działalności inwestycyjnej, poszerzania współpracy przemysłowej, poszukiwania wspólnych punktów wzrostu gospodarczego” – dodał szef państwa.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

CZYTAJ TAKŻE: Rosyjska Gwardia Narodowa i MSW Białorusi zawarły umowę o współpracy

Aleksandr Łukaszenko wspomniał o przedstawionej na szczycie propozycji prezydenta Azerbejdżanu Ilhama Alijewa, który zaprosił kraje WNP do udziału w odbudowie osadnictwa w Górskim Karabachu. Na niedawnym szczycie EAEU strona rosyjska zaproponowała również współpracę w przemyśle lotniczym – przypomniał białoruski lider.

Łukaszenko uważa również za ważne zadanie prowadzenia skoordynowanej polityki w zakresie technicznych regulacji, metrologii, oceny zgodności i akredytacji, stosowania środków sanitarnych i weterynaryjnych jako ważnych środków zapewniających produkcję bezpiecznych, konkurencyjnych produktów i usług o wysokiej jakości.

Oprócz tego Białoruś będzie przywiązywać dużą wagę do zacieśniania więzi humanitarnych, poszerzania kontaktów w dziedzinie nauki, edukacji, ochrony zdrowia, informacji, kultury, sportu i turystyki, pracy z młodzieżą oraz poprawy wizerunku Wspólnoty na arenie międzynarodowej.

„Naszym celem strategicznym jest stworzenie szerokiej eurazjatyckiej strefy współpracy, a także umocnienie pokoju, przyjaźni, dobrego sąsiedztwa i wzajemnie korzystnych stosunków w regionie” – podsumował Łukaszenko.

Kresy.pl / belta.by

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz