Konferencja na KUL-u o Zbrodni Wołyńskiej

W dniach 15-16 lipca br. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nie zabijaj. Kościół wobec ludobójstwa”. Konferencja została zorganizowana dla upamiętnienia 70. rocznicy ludobójstwa ludności polskiej przez OUN-UPA na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Patronat honorowy nad konferencją objął metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki wraz z Konferencją Episkopatu Ukrainy.

Konferencję otworzył prorektor do spraw nauki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk. Słowo do jej uczestników skierował uczestniczący w obradach ks. bp Leon Dubrawski, ordynariusz diecezji kamieniecko-podolskiej. Metropolitę reprezentował ks. inf. Józef Pawliczek, wikariusz generalny archidiecezji lwowskiej. W konferencji uczestniczyli naukowcy z Polski, Ukrainy i Włoch.

Wygłoszono bardzo ciekawe referaty ukazujące rozmiar i okrutność dokonanej zbrodni. Wśród prelegentów konferencji była Ewa Siemaszko, która w swoim wystąpieniu mówiła o o specyficznych okolicznościach ludobójczych akcji OUN-UPA. Z kolei ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski mówił o ludobójstwie Ormian w I i II wojnie światowej, a prokurator Jacek Nowakowski z Oddziału IPN w Lublinie przedstawił kwalifikacje prawne zbrodni nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu i historii śledztw prowadzonych w tej sprawie przez polskie instytucje. Natomiast ks. prof. Krzysztof Grzesiak z Lublina przybliżył poglądy polityczne duchowieństwa prawosławnego międzywojennej Lubelszczyzny. Bardzo ciekawy referat wygłosił dr hab. Andrzej Zięba z Krakowa, w którym ukazał postawę metropolity Andrzeja Szeptyckiego wobec ideologii nacjonalizmu i akcji ludobójstwa. Wspomniano też o duchownych obrządku wschodniego – neounitach, grekokatolikach, prawosławnych, których zamordowano podczas akcji antypolskich. Kwestię tę w swoim referacie omawiał m.in. dr Adam Kulczycki z Rzeszowa. Ukazał on Kościół greckokatolicki wobec masowego ludobójstwa Polaków dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich. Referat na temat możliwości prowadzenia procesów beatyfikacyjnych przedstawił o. prof. dr hab. Wiesław Bar OFMConv z Lublina. Bardzo interesujący referat wygłosił ks. prof. dr hab. Józef Marecki z Krakowa, w którym ukazał portret zbiorowy duchownych katolickich obrządku łacińskiego zamordowanych z rąk nacjonalistów ukraińskich. Na uwagę zasługują także referaty prof. dr hab. Mariana Malikowskiego z Rzeszowa (Stanowisko władz III RP wobec zbrodni OUN-UPA na polskiej ludności cywilnej w czasie II wojny światowej), prof. dr hab. Andrzeja Gila z Lublina (Nacjonalizm w praktyce politycznej współczesnej Ukrainy) a także prof. dr hab. Włodzimierza Osadczego z Lublina (Ludobójstwo II wojny światowej na pograniczu polsko-ukraińskim w świadomości chrześcijan Ukrainy). Z kolei dr Leon Popek swoim referacie zatytułowanym “Gdzie są groby polskich ofiar OUN-UPA na Wołyniu?” opowiadał o miejscach Zbrodni Wołyńskiej, które nie doczekały się stosownych upamiętnień.

Uczestnicy konferencji wzięli także udział w mszy św. w kościele pw. św. Józefa Ojców Karmelitów Bosych w Lublinie, której przewodniczył biskup kamieniecko-podolski Leon Dubrawski.

Głównymi organizatorami konferencji są: Centrum Badań Wschodnioeuropejskich “Ucrainicum” KUL, Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Lublinie i Region Środkowowschodni NSZZ „Solidarność”. Organizację przedsięwzięcia wspierają: Polski Związek Katolicko-Społeczny, Stowarzyszenie „Wspólne Korzenie”, Ośrodek Badań nad Historią i Tradycją Metropolii Lwowskiej Obrządku Łacińskiego, Towarzystwo Kultury Polskiej na Wołyniu im. Tadeusza Kościuszki.

Patronat medialny sprawowali: Tygodnik Katolicki „Niedziela”, TVP Polonia, TVP Historia, TVP Lublin, Radio Lublin, „Radio eR”, „Kurier Galicyjski”, „Wołanie z Wołynia”.

Relacje z konferencji na:

http://www.tvp.pl/lublin/informacyjne/panorama-lubelska/wideo/15-lipca-2013-g1830/11771828 oraz na http://moje.radio.lublin.pl/szukaj-w-radiu-lublin,nie%20zabijaj.html

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply