Oprócz Europejskiego Funduszu Walutowego KE chce m. in. powołanie europejskiego ministra gospodarki i finansów.

Komisja Europejska przedstawiają projekty reform twierdzi, że mają one na celu zwiększenie odporności krajów UE na kryzysy. Komisja nie przedstawiła wprawdzie propozycji osobnego budżetu dla strefy euro, jednak zaproponowane przez nią instrumenty, będą używane głównie przez kraje eurolandu.

Kresowy Przegląd Tygodnia

Zgoda RODO: Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez FUNDACJA KOMPANIA KRESOWA, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 166 / 0.03, 18-400 Łomża moich danych osobowych przesłanych w niniejszym formularzu w celu otrzymywania informacji drogą elektroniczną.
Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, klikając link w stopce naszych e-maili.

Po latach kryzysu nadszedł czas, abyśmy wzięli przyszłość Europy w swoje ręce. Obecny silny wzrost gospodarczy zachęca nas do działań, które sprawią, że unia gospodarcza i walutowa będzie bardziej zjednoczona, efektywna oraz demokratyczna i przynosić będzie korzyści wszystkim obywatelom. Najlepszy czas na naprawę dachu jest teraz, póki świeci słońce – oświadczył szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Komisja Europejska: zastanówmy się nad osobnym budżetem dla eurolandu

Pierwszą z propozycji jest stworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego, który miałby zostać oparty na strukturze Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS). Fundusz miałby pomagać państwom strefy euro znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Byłby on także pożyczkodawcą ostatniej instancji, ułatwiającym restrukturyzację lub likwidację banków z problemami finansowymi.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia

W kontekście dyskusji na temat utworzenia osobnego budżetu strefy euro KE zaproponowała w środę stworzenie „nowych instrumentów budżetowych” dla unii walutowej. KE nakreśliła wizję stworzenia pewnych funkcji budżetowych niezbędnych dla strefy euro i całej UE w ramach obecnych i przyszłych finansów publicznych UE.

CZYTAJ TAKŻE: Angela Merkel: nie mam nic przeciwko wspólnemu budżetowi strefy euro

Ostatnia z propozycji KE to powołania Europejskiego Ministra Gospodarki i Finansów, który miałby pełnić obowiązki wiceprzewodniczącego KE i jednocześnie przewodzić krajom eurolandu. Komisja Europejska uważa, że do powołania takiego ministra nie potrzeba uzgadniania nowych unijnych traktatów.

To nowe stanowisko zwiększyłoby spójność, efektywność, przejrzystość a także możliwość demokratycznego rozliczania i kształtowania polityki gospodarczej w UE i strefie euro, przy pełnym poszanowaniu kompetencji krajowych – podkreśliła KE w swoim stanowisku.

Kresy.pl / rmf24.pl

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz