W oficjalnym biuletynie białoruskiego Ministerstwa Finansów poinformowano, które gałęzie gospodarki zapewniły w zeszłym roku największe wpływy do budżetu państwa.

Najbardziej dochodową działalności gospodarczą okazał się dla Republiki Białoruś handel hurtowy. Wpływy z podatku VAT od tego rodzaju działalności wzrosły w porównaniu do roku 2016 aż o 25% do wartości 3,151 miliarda rubli białoruskich.

2,212 mld rubli czyli 10% dochodów do budżetu zapewnił sektor transportowy, co oznacza wzrost o 1,5% w stosunku do 2016 roku. Dużą stratę budżet odnotował w przypadku handlu detalicznego. Wpływy z tej gałęzi gospodarki na poziomie 1,414 mld rubli spadły aż o 20% i to mimo realnego wzrostu płac i znacznego wzrostu sumy zaciąganych przez obywateli kredytów konsumpcyjnych.  Aż o 40% spadły wpływy od elektrociepłowni oraz państwowych przedsiębiorstw dostarczających wodę i gaz, które wyniosły 1,295 mld rubli.

Bardzo znacząco wzrosły natomiast dochody zapewniane przez przemysł wydobywczy – było to 280% wpływów z roku 2016 r. Wpłynął na to rozwój wydobycia ropy naftowej na terenie Białorusi . Łącznie było to 1,325 mld rubli. Istotne wpływy do państwowego budżetu zapewnił też przemysł przetwórstwa ropy naftowej, co ma związek z zeszłorocznym porozumieniem białorusko-rosyjskim, które zapewnił Białorusi 24 mln ton ropy naftowej po umiarkowanej cenie. Jej przerób na paliwa przez rafinerie w Mozyrzu i Nowopołocku odgrywa pierwszoplanową rolę w białoruskim eksporcie. W 2017 roku wpływy do budżetu od sektora naftowego wzrosły o 53,4% sięgając 863 milionów rubli.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Warto również zaznaczyć wysokie wpływy z sektora informacji, informatyki i łączności – 1,106 mld rubli. Więcej bo 1,263 mld rubli zapewniła budżetowi państwa produkcja trunków i napojów. 903 mln rubli pochodziło od przemysłu tytoniowego. 1,148 mld rubli zapewnił sektor budowlany.

Białoruskie Ministerstwo Finansów odnotowało też niewielki udział sektora rolniczego w zapewnianiu wpływów do państwowego budżetu. Wpływy z tego sektora to zaledwie 300 mln rubli czyli 1,3% wszystkich dochodów budżetowych.

43% wpływów budżetowych (9,675 mld rubli) zapewniły Białorusi przedsiębiorstwa prywatne. To o  5,9% więcej niż w 2016 roku. 22,7% wpływów zapewniły spółki akcyjne z większościowym udziałem skarnu państwa, a 16,3% wpływów unitarne przedsiębiorstwa państwowe.

Czytaj także: Dochody Białorusinów rosną

tut.by/kresy.pl

 
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

2 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz