Biegły rewident wskazał po zbadaniu sprawozdania finansowego komitetu Szymona Hołowni, że wpłata ponad 138 tys. zł budzi podejrzenia, że pochodzi z niedozwolonych źródeł lub od nieuprawnionych podmiotów.

Po zbadaniu sprawozdania finansowego komitetu Szymona Hołowni, biegły rewident wskazał, że wpłata ponad 138 tys. zł budzi podejrzenia, że pochodzi z niedozwolonych źródeł lub od nieuprawnionych podmiotów. Na kampanię wyborczą komitet Hołowni zebrał blisko 7,5 mln zł – podała w sobotę Polska Agencja Prasowa (PAP).

Termin na składanie sprawozdań finansowych z kampanii prezydenckiej upłynął 28 września. Komitety Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego, którzy zmierzyli się w drugiej turze wyborów prezydenckich, muszą złożyć sprawozdania finansowe do 12 października. PKW może je przyjąć bez zastrzeżeń, przyjąć – wskazując uchybienia lub odrzucić. Komisja ma sześć miesięcy na zbadanie spraw i podjęcie uchwał. Sprawozdania opiniuje wcześniej biegły rewident.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Dr Tomasz Gąsior z Krajowego Biura Wyborczego podkreślił, że PKW nie jest związana opinią biegłego rewidenta w przypadku badania prawidłowości sprawozdań finansowych komitetów wyborczych. Zaznaczył dodatkowo, że w trakcie badania sprawozdań, komitet ma możliwość złożenia wyjaśnień i skorygowania nieprawidłowości.

Zwrócił także uwagę, że kodeks wyborczy przewiduje, że PKW przyjmuje sprawozdanie, wskazuje na jego uchybienia, gdy środki finansowe pozyskane, przyjęte lub wydatkowane z naruszeniem przepisów nie przekraczają 1 proc. ogólnej kwoty przychodów komitetu wyborczego.

W kampanii wyborczej komitet Szymona Hołowni dysponował kwotą 7 mln 467 tys. zł. Całość środków pochodziła z wpłat od osób fizycznych. Wydanych zostało łącznie 7 mln 447 tys. zł.

Biegły rewident wskazał na naruszenia Kodeksu wyborczego w sprawozdaniu finansowym komitetu Szymona Hołowni.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Pierwsze zastrzeżenie dotyczy umowy, jaką komitet zawarł z PayU – serwisem pośredniczącym w płatnościach. Nie zawierała on klauzul, których wymaga Kodeks wyborczy. Mówią one o: możliwości dokonywania wpłat na rzecz komitetu wyborczego jedynie czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą; dopuszczalnym źródle pozyskiwania środków finansowych ( jednie z funduszu wyborczego, wpłat od osób fizycznych lub kredytów); 3) możliwości dokonywania wpłat na rzecz komitetu wyborczego jedynie do dnia wyborów włącznie.

Wskazano także, że komitet otrzymywał wpłaty od darczyńców za pomocą dwóch innych pośredników. Komitet nie zawarł z nimi umowy. Wpłaty od tych dwóch podmiotów wynosiły łącznie 8 tys. 458 zł. Środki te nie zostały zwrócone darczyńcom do dnia sporządzenia sprawozdania. Nie zostały też zaksięgowane na osobnym koncie, służącym do księgowania nieprawidłowych wpłat.

Rewident wskazał także inną nieprawidłowość – przyjęcie przez komitet od darczyńców wpłaty ponad 13 tys. zł po dniu wyborów. Pieniądze nie zostały zwrócone darczyńcom lecz były wydatkowane.

Dodatkowo biegły rewident wskazał wśród wpłat otrzymanych od darczyńców wpłaty na kwotę ponad 138 tys. 899 zł. Budzą one podejrzenia, że pochodzą z niedozwolonych źródeł lub z wpłat od nieuprawnionych podmiotów.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Zobacz także: Hołownia zakłada partię polityczną. Rusza zbiórka podpisów

Wyjaśniono, że chodzi o wpłaty, w których: opis wpłacającego wskazuje, że jest to wpłata od podmiotu gospodarczego; brak jest pełnego opisu i miejsca zamieszkania darczyńcy lub  jego dane wskazują, że nie jest obywatelem polskim bądź nie ma miejsca stałego zamieszkania w Polsce. Do dnia sporządzenia sprawozdania wpłaty te nie zostały zwrócone darczyńcom. Były nawet wydatkowane.

Pozostałe wpłaty były w opinii biegłego prawidłowe.

Wskazano także nieprawidłowe udokumentowanie kosztów ponad 29 tys. zł. Dodatkowo rozchody środków pieniężnych, które nie zostały udokumentowane fakturą lub innym dokumentem, opiewające kwotę blisko 119 tys. zł, widnieją na wyciągach bankowych.

pap / fakty.interia.pl / Kresy.pl

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz