Zdaniem niektórych komentatorów podpisana ustawa, będąca częścią programu „Mieszkanie Plus”, w znaczący sposób ułatwi eksmisję lokatorów.

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości została podpisana przez prezydenta 9 sierpnia 2017 r. Stanowi ona podstawę do ogłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość Programu „Mieszkanie Plus”, mającemu stworzyć szeroki rynek mieszkań pod tani wynajem.

Zamierzonym celem podpisanego przez prezydenta prawa zwiększenie podaży mieszkań na wynajem (w tym także z opcją uzyskiwania własności przez najemcę – najem z opcją), o umiarkowanych czynszach, poprzez wykorzystanie nieruchomości pozostających pod kontrolą Skarbu Państwa.

CZYTAJ TAKŻE: Morawiecki inauguruje program Mieszkanie Plus

Ustawa powołuje Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN). Nowa instytucja ma zarządzać nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa i stworzyć stabilne warunki finansowania rozwiązań przyjętych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego. Dodatkowo ustawa ma zwiększyć podaż nieruchomości dostępnych pod budownictwo mieszkaniowe.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

KZN będzie nadzorować najem, w tym wysokość czynszów, tak aby koszty ponoszone przez najemców nie były wyższe od tych ustalonych w przepisach wydanych na podstawie tej ustawy. Za przekroczenie wysokości czynszów nakładane będą kary administracyjne. KZN będzie miał również za zadanie dbać o spełnianie warunków dotyczących powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem w danej inwestycji, wysokość opłat eksploatacyjnych czy warunków zawierania i wypowiadania umów najmu. Za pośrednictwem nowej instytucji będą dokonywane nabory najemców.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Realny mechanizm polityki społecznej

Ustawa mająca być fundamentem programu „Mieszkanie Plus” wywołała sprzeciw organizacji lokatorskich oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, którzy apelowali o weto. RPO Adam Bodnar uważa, że w myśl nowej ustawy sytuacja życiowa najemcy nie będzie podlegała ocenie żadnego organu, w tym przede wszystkim sądu, przez co może on zostać łatwo usunięty przez komornika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe.

Rząd wskazuje, że rozwiązania prawne w ustawie i rozporządzeniach wykonawczych mają zagwarantować stabilne warunki do inwestowania dla przedsiębiorców, ochronę przyszłych najemców oraz interesów Skarbu Państwa. Inwestorzy mają również ponosić mniejsze koszty uzyskania nieruchomości w związku z jej oddaniem w użytkowanie wieczyste.

kresy.pl / wprost.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz