Papież Franciszek w adhortacji apostolskiej na temat Amazonii nie poparł głośnej propozycji części hierarchii odnośnie wyświęcania stałych żonatych diakonów – miało to zaradzić problemowi braku kapłanów na trudno dostępnych terenach. Dokument omawia portal Polonia Christiana.

„Querida Amazonia” – „Umiłowana Amazonia” to piąta adhortacja apostolska Franciszka, mająca być podsumowaniem prac Synodu, który odbył się w Rzymie w dniach 6–27 października 2019 i obradował na temat „Amazonia: nowe drogi dla Kościoła i ekologii integralnej”.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

5360.41 PLN    (24.36%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

CZYTAJ TAKŻE: Benedykt XVI przerwał milczenie po Synodzie Amazońskim

Papieska adhortacja ujęta została w formie czterech „marzeń”: społecznego, kulturowego, ekologicznego i kościelnego – w tym ostatnim nie zawarto propozycji udzielania święceń odpowiednio przygotowanym mężczyznom żyjącym w rodzinie.

Franciszek nazwał rabunkową eksploatację zasobów Amazonii „niesprawiedliwością” i „przestępstwem”. Wezwał też do zwalczania korpucji, podejmowania dialogu społecznego i stanowczego przeciwstawienia się wyzyskowi oraz poszukiwania alternatywnych dróg rozwoju, szanujących godność mieszkańców regionu. Ojciec Święty przeprosił również za „okrutne zbrodnie, które miały miejsce w całej historii Amazonii” i przypomniał wkład misjonarzy w ochronę rdzennej ludności przed „łupieżcami i oprawcami”.

„Marzę o Amazonii, która zachowałaby to bogactwo kulturowe, które ją wyróżnia, gdzie jaśnieje w bardzo różnorodny sposób człowiecze piękno. Marzę o Amazonii, która zazdrośnie strzegłaby zdobiącego ją przemożnego piękna przyrody, obfitującego życia, napełniającego jej rzeki i puszcze (…) Chociaż Amazonii grozi katastrofa ekologiczna, należy zauważyć, że prawdziwe podejście ekologiczne zawsze staje się podejściem społecznym, które musi włączyć sprawiedliwość w dyskusje o środowisku, aby usłyszeć zarówno wołanie ziemi, jak i krzyk biednych” – zuważył Franciszek.

Papież zaznaczył, że kulturę ludów Amazonii należy „pielęgnować bez wykorzeniania; rozwijać bez osłabiania tożsamości; promować bez zawłaszczania”. Wskazał także na zagrożenie jakim jest dla przekazu dziedzictwa kulturowego rozpad rodzin.

Ojciec Święty podjął równiez kluczowy dla Synodu temat ekologii. „Interes niewielu potężnych firm nie powinien być stawiany ponad dobrem Amazonii i całej ludzkości” – stwierdził. Zachęcił: „Ucząc się od ludów pierwotnych, możemy kontemplować Amazonię, a nie tylko ją analizować, aby rozpoznać tę cenną tajemnicę, która nas przekracza. Możemy ją miłować, a nie tylko używać, aby miłość wzbudziła głębokie i szczere zainteresowanie. Co więcej, możemy poczuć się z nią zjednoczeni wewnętrznie, a nie tylko ją bronić, a wtedy Amazonia stanie się naszą, jak matka”. Franciszek podkreślił znaczenie działań wychowawczych na rzecz „mniej zachłannego, bardziej pogodnego, bardziej naznaczonego szacunkiem, mniej niespokojnego, bardziej braterskiego” stylu życia.

W adhortacji papież zaznaczył, że  mieszkańcy Amazonii mają prawo, by usłyszeć kerygmę, czyli „przepowiadanie Boga, który nieskończenie kocha każdego człowieka, który w pełni objawił tę miłość w Chrystusie”. Ojciec Święty zwrócił uwagę na potrzebę syntezy wiary z kulturą ludów Amazonii, rozpoznając w świetle Ewangelii wartości obecne wśród wspólnot lokalnych. „Nie kwalifikujmy pospiesznie jako przesąd lub pogaństwo pewnych wyrazów religijnych, rodzących się spontanicznie z życia ludów. Trzeba raczej umieć rozpoznać pszenicę rosnącą wśród kąkolu” – stwierdził Ojciec Święty.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

CZYTAJ TAKŻE: Benedykt XVI i kard. Sarah zabrali głos ws. swojej książki nt. celibatu i kapłaństwa

Papież wskazał na konieczność inkulturacji liturgii i zaznaczył, że sakramenty „powinny być dostępne, zwłaszcza dla ubogich, i nigdy nie wolno ich odmawiać ze względu na pieniądze”. We fragmencie dotyczącym inkulturacji posługi papież nie podjął postualtu wyświęcania na kapłanów odpowiednio przygotowanych mężczyzn żonatych, który pojawił się w dokumencie końcowym Synodu. Zaznaczył natomiast ważną rolę świeckich w głoszeniu Słowa Bożego oraz  wyjątkową rolę kapłanów: „Jest to jego funkcja szczególna, główna, do której nie może delegować kogoś innego. Niektórzy uważają, że tym, co wyróżnia kapłana, jest władza, fakt bycia najwyższym autorytetem wspólnoty. Ale św. Jan Paweł II wyjaśnił, że chociaż kapłaństwo jest uważane za hierarchiczne, funkcja ta nie oznacza wyższej pozycji nad innymi”. Wystosował także zachętę dla biskupów, aby kierowali kapłanów o powołaniu misyjnym do Amazonii, aby ludy amazońskie nie były pozbawione Eucharystii. Zauważył, że „w niektórych krajach dorzecza Amazonki jest więcej misjonarzy dla Europy lub Stanów Zjednoczonych, niż chcących pomagać swoim własnym Wikariatom Amazonii”.

W dokumencie podkreślono również rolę kobiet w życiu wspólnot, papież skrytykował jednak postulat udzielania im sakramentu święceń: „Takie spojrzenie faktycznie ograniczyłoby perspektywy, poprowadziłoby nas do klerykalizacji kobiet, pomniejszyłoby wielką wartość tego, co już dały i w subtelny sposób spowodowałoby zubożenie ich niezbędnego wkładu”. Wedle Franciszka „kobiety wnoszą swój wkład do Kościoła na swój własny sposób, kontynuując siłę i czułość Maryi, Matki”. Kobiety w opinii Ojca Świętego powinny mieć dostęp do posług kościelnych, które nie wymagają sakramentu święceń.

Kresy.pl / Polonia Christiana / Fakty Interia

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz