Od Nowego Roku turyści będą mogli bez wiz odwiedzić Grodno, Brześć i okolice na okres do 10 dni. Odpowiedni dekret podpisał Aleksander Łukaszenko.

We wtorek prezydent Białorusi podpisał dekret nr 462, dotyczący przedłużenia możliwości pobytu obcokrajowców w wybranych częściach kraju bez wiz do 10 dni. W Grodnie i obwodzie grodzieńskim, a także w Brześciu i obwodzie brzeskim, zwiększeniu ulegnie dzięki temu liczba punktów kontrolnych dla turystów bezwizowych. Będą się one znajdować na dworcach kolejowych i lotniskach.

Kresowy Przegląd Tygodnia

Zgoda RODO: Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez FUNDACJA KOMPANIA KRESOWA, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 166 / 0.03, 18-400 Łomża moich danych osobowych przesłanych w niniejszym formularzu w celu otrzymywania informacji drogą elektroniczną.
Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, klikając link w stopce naszych e-maili.

Białoruskie media podają na przykład, że turyści z zagranicy odwiedzający białoruską część Kanału Augustowskiego, będą mogli udać się do Grodna i na cały obszar obwodu grodzieńskiego. Z kolei osoby odwiedzające Puszczę Białowieską po stronie białoruskiej, będą mogli zostać także na terenie specjalnej strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć”. Obejmuje ona swym zasięgiem miasto Brześć, a także wybrane rejony obwodu brzeskiego: brzeski, żabinkowski, kamieniecki i prużański oraz rejon Świsłoczy.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Turyści muszą jednak spełnić pewne określone wymagania. Konieczne jest posiadanie ze sobą ważnego dokumentu umożliwiającego wyjazd za granicę (np. paszport), a także dokumentu uprawniającego do indywidualnego bądź grupowego odwiedzania danego regionu (rezerwacja o wykupienie usług turystycznych). Konieczne jest także posiadanie ubezpieczenia.

Dekret podpisany przez Łukaszenkę wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Białoruskie władze szacują, że dzięki temu napływ turystów wzrośnie o 30 proc.

Obecnie, okres na który można przyjechać bez wizy na teren Puszczy Białowieskiej został wydłużony do trzech dni, a na terenie Kanału Augustowskiego wraz z przyległymi terenami – do 5 dni.

Wcześniej informowano, że Polskie Linie Lotnicze LOT rozważają uruchomienie połączenia z Warszawy do Grodna.

W 2016 roku władze Białorusi zezwoliły na bezwizowy ruch turystyczny w okolicach Kanału Augustowskiego, w tym do Grodna oraz do otaczających Kanał Augustowski gmin: odelskiej, hoskiej, kopciowskiej, sopoćkińskiej, podłabieńskiej od października 2016 r. W reżimie bezwizowym można na nie wjechać przez przejścia graniczne Kuźnica Białostocka-Bruzgi, Rudawka-Lesnaja (to przejście sezonowe działające w okresie 1 maja-30 września), a także dwa przejścia graniczne z Republiką Litewską (w tym jedno sezonowe). Poprzedni dekret obowiązuje do 31 grudnia tego roku.

Czytaj także: Białoruś wprowadziła bezwizowy ruch graniczny dla obywateli 80 państw

Poza oczywistymi walorami turystycznymi Kanału Augustowskiego i Grodna podkreślić należy, że Grodno pozostaje głównym ośrodkiem wspólnoty polskiej na Białorusi. W mieście tym żyje 81,2 tysięcy narodowych Polaków co oznacza, że stanowią niemal 25% jego zaludnienia. Miasteczko Sopoćkinie do którego już można wjechać bez wizy jest jedną z najbardziej polskich miejscowości na Białorusi – Polacy stanowią 79% jej mieszkańców.

Euroradio.fm / znadniemna.pl / Kresy.pl

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz