Od Nowego Roku turyści będą mogli bez wiz odwiedzić Grodno, Brześć i okolice na okres do 10 dni. Odpowiedni dekret podpisał Aleksander Łukaszenko.

We wtorek prezydent Białorusi podpisał dekret nr 462, dotyczący przedłużenia możliwości pobytu obcokrajowców w wybranych częściach kraju bez wiz do 10 dni. W Grodnie i obwodzie grodzieńskim, a także w Brześciu i obwodzie brzeskim, zwiększeniu ulegnie dzięki temu liczba punktów kontrolnych dla turystów bezwizowych. Będą się one znajdować na dworcach kolejowych i lotniskach.

Białoruskie media podają na przykład, że turyści z zagranicy odwiedzający białoruską część Kanału Augustowskiego, będą mogli udać się do Grodna i na cały obszar obwodu grodzieńskiego. Z kolei osoby odwiedzające Puszczę Białowieską po stronie białoruskiej, będą mogli zostać także na terenie specjalnej strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć”. Obejmuje ona swym zasięgiem miasto Brześć, a także wybrane rejony obwodu brzeskiego: brzeski, żabinkowski, kamieniecki i prużański oraz rejon Świsłoczy.

Turyści muszą jednak spełnić pewne określone wymagania. Konieczne jest posiadanie ze sobą ważnego dokumentu umożliwiającego wyjazd za granicę (np. paszport), a także dokumentu uprawniającego do indywidualnego bądź grupowego odwiedzania danego regionu (rezerwacja o wykupienie usług turystycznych). Konieczne jest także posiadanie ubezpieczenia.

Dekret podpisany przez Łukaszenkę wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Białoruskie władze szacują, że dzięki temu napływ turystów wzrośnie o 30 proc.

Obecnie, okres na który można przyjechać bez wizy na teren Puszczy Białowieskiej został wydłużony do trzech dni, a na terenie Kanału Augustowskiego wraz z przyległymi terenami – do 5 dni.

Wcześniej informowano, że Polskie Linie Lotnicze LOT rozważają uruchomienie połączenia z Warszawy do Grodna.

W 2016 roku władze Białorusi zezwoliły na bezwizowy ruch turystyczny w okolicach Kanału Augustowskiego, w tym do Grodna oraz do otaczających Kanał Augustowski gmin: odelskiej, hoskiej, kopciowskiej, sopoćkińskiej, podłabieńskiej od października 2016 r. W reżimie bezwizowym można na nie wjechać przez przejścia graniczne Kuźnica Białostocka-Bruzgi, Rudawka-Lesnaja (to przejście sezonowe działające w okresie 1 maja-30 września), a także dwa przejścia graniczne z Republiką Litewską (w tym jedno sezonowe). Poprzedni dekret obowiązuje do 31 grudnia tego roku.

Czytaj także: Białoruś wprowadziła bezwizowy ruch graniczny dla obywateli 80 państw

Poza oczywistymi walorami turystycznymi Kanału Augustowskiego i Grodna podkreślić należy, że Grodno pozostaje głównym ośrodkiem wspólnoty polskiej na Białorusi. W mieście tym żyje 81,2 tysięcy narodowych Polaków co oznacza, że stanowią niemal 25% jego zaludnienia. Miasteczko Sopoćkinie do którego już można wjechać bez wizy jest jedną z najbardziej polskich miejscowości na Białorusi – Polacy stanowią 79% jej mieszkańców.

Euroradio.fm / znadniemna.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply