Od Nowego Roku turyści będą mogli bez wiz odwiedzić Grodno, Brześć i okolice na okres do 10 dni. Odpowiedni dekret podpisał Aleksander Łukaszenko.

We wtorek prezydent Białorusi podpisał dekret nr 462, dotyczący przedłużenia możliwości pobytu obcokrajowców w wybranych częściach kraju bez wiz do 10 dni. W Grodnie i obwodzie grodzieńskim, a także w Brześciu i obwodzie brzeskim, zwiększeniu ulegnie dzięki temu liczba punktów kontrolnych dla turystów bezwizowych. Będą się one znajdować na dworcach kolejowych i lotniskach.

Białoruskie media podają na przykład, że turyści z zagranicy odwiedzający białoruską część Kanału Augustowskiego, będą mogli udać się do Grodna i na cały obszar obwodu grodzieńskiego. Z kolei osoby odwiedzające Puszczę Białowieską po stronie białoruskiej, będą mogli zostać także na terenie specjalnej strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć”. Obejmuje ona swym zasięgiem miasto Brześć, a także wybrane rejony obwodu brzeskiego: brzeski, żabinkowski, kamieniecki i prużański oraz rejon Świsłoczy.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Turyści muszą jednak spełnić pewne określone wymagania. Konieczne jest posiadanie ze sobą ważnego dokumentu umożliwiającego wyjazd za granicę (np. paszport), a także dokumentu uprawniającego do indywidualnego bądź grupowego odwiedzania danego regionu (rezerwacja o wykupienie usług turystycznych). Konieczne jest także posiadanie ubezpieczenia.

Dekret podpisany przez Łukaszenkę wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Białoruskie władze szacują, że dzięki temu napływ turystów wzrośnie o 30 proc.

Obecnie, okres na który można przyjechać bez wizy na teren Puszczy Białowieskiej został wydłużony do trzech dni, a na terenie Kanału Augustowskiego wraz z przyległymi terenami – do 5 dni.

Wcześniej informowano, że Polskie Linie Lotnicze LOT rozważają uruchomienie połączenia z Warszawy do Grodna.

W 2016 roku władze Białorusi zezwoliły na bezwizowy ruch turystyczny w okolicach Kanału Augustowskiego, w tym do Grodna oraz do otaczających Kanał Augustowski gmin: odelskiej, hoskiej, kopciowskiej, sopoćkińskiej, podłabieńskiej od października 2016 r. W reżimie bezwizowym można na nie wjechać przez przejścia graniczne Kuźnica Białostocka-Bruzgi, Rudawka-Lesnaja (to przejście sezonowe działające w okresie 1 maja-30 września), a także dwa przejścia graniczne z Republiką Litewską (w tym jedno sezonowe). Poprzedni dekret obowiązuje do 31 grudnia tego roku.

Czytaj także: Białoruś wprowadziła bezwizowy ruch graniczny dla obywateli 80 państw

Poza oczywistymi walorami turystycznymi Kanału Augustowskiego i Grodna podkreślić należy, że Grodno pozostaje głównym ośrodkiem wspólnoty polskiej na Białorusi. W mieście tym żyje 81,2 tysięcy narodowych Polaków co oznacza, że stanowią niemal 25% jego zaludnienia. Miasteczko Sopoćkinie do którego już można wjechać bez wizy jest jedną z najbardziej polskich miejscowości na Białorusi – Polacy stanowią 79% jej mieszkańców.

Euroradio.fm / znadniemna.pl / Kresy.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz