Rząd przyjął projekt ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Chodzi o zamrożenie cen gazu w 2023 roku na poziomie z 2022 roku – poinformowała w piątek Kancelaria Premiera. Rządowy projekt wpłynął już do Sejmu.

W wieczornym komunikacie przekazano, że projekt ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. został przyjęty w związku z zaburzeniami na europejskim rynku gazu ziemnego, spowodowanymi atakiem Rosji na Ukrainę. Podkreślono, że w 2023 roku wprowadzona zostanie maksymalna cena za paliwa gazowe na poziomie ok. 200 zł/MWh oraz zamrożona zostanie wysokość stawek opłat dystrybucyjnych.

Ceną maksymalną zostaną objęci wszyscy odbiorcy, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej, czyli: gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty, które produkują ciepło lokalnie dla gospodarstw domowych w spółdzielniach; podmioty, które świadczą kluczowe usługi dla społeczeństwa, czyli m.in. jednostki opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, podmioty systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, żłobki, kościoły czy organizacje pozarządowe.

“Zasada zamrożonej taryfy będzie obowiązywała dla wszystkich, bez względu na próg dochodowy” – informuje KPRM. “Cena gazu ziemnego w obecnie obowiązujących taryfach wynosi ok. 200 zł/MWh. Jej utrzymanie w 2023 r. zagwarantuje, że wzrost kosztów gazu dla odbiorców nie przekroczy cen tegorocznych” – czytamy.

Zobacz także: PAP: Polska buduje skuteczną koalicję ws. limitu cen gazu w UE. Protesty Berlina

Wskazano, że najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługiwać będzie dodatkowo refundacja poniesionych kosztów podatku VAT. Zwrot pobranego VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego (2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego). “Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury” – podkreśla Kancelaria Premiera.

Rządowy projekt wpłynął już do Sejmu.

Zobacz także: Tauron wypowiada Polakom umowy na gaz. Jest reakcja Sasina

gov.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply