Ukazał się podwójny numer miesięcznika Polityka Polska, pod tytułem: „Kresy Wschodnie – zdradzone dziedzictwo”.

W „słowie od redakcji” czytamy m.in.:

Dziedzictwo Kresów Wschodnich jest tematem wiodącym niniejszego numeru naszego pisma. Powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytania; dlaczego to wielkie dziedzictwo zepchnęliśmy na margines naszej narodowej świadomości? Czy zdajemy sobie sprawę, jak wiele dzisiaj tracimy przez to w sferze kultury, duchowości czy polityki? Czym to dziedzictwo było dla pokoleń Polaków w XIX i XX wieku, a czym jest dzisiaj? Czy nasze dzisiejsze społeczne, ideowe i polityczne problemy nie mają również swego źródła w tym beztroskim i bezrozumnym odcięciu się od tradycji, które ukonstytuowały nasze państwo w okresie jego największej świetności, a nas ukształtowało na wiele pokoleń? Tych fundamentalnych dla naszego dalszego rozwoju pytań można postawić znacznie więcej. Czy zdobędziemy się na wysiłek, aby na nie odpowiedzieć?
Potrzebna jest nam ogólnonarodowa debata nad stanem naszej historycznej i kulturowej świadomości. W tym nad miejscem, jakie w tej świadomości zajmuje dziś dziedzictwo kresowe. Potrzebny jest rachunek sumienia nad zaniedbaniami ostatnich dwudziestu siedmiu lat. Nie mamy tu prostego usprawiedliwienia, w ostatnim ćwierćwieczu mogliśmy zrobić wiele dla sprawy kresowej.

Więcej informacji na stronie politykapolska.pl

Polityka Polska/Kresy.pl

Reklama0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz