Winnicki składa w Sejmie wniosek o delegalizację Komunistycznej Partii Polski

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, lider Ruchu Narodowego i poseł Robert Winnicki złożył na ręce Marszałka Sejmu wniosek o delegalizację Komunistycznej Partii Polski.

W piątek w trakcie głosowań w Sejmie, poseł Robert Winnicki zwrócił się do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego o orzeczenie niezgodności celów i działania Komunistycznej Partii Polski z Konstytucją RP i wykreślenie jej z ewidencji partii politycznych.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

1525.18 PLN    (6.93%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

Jak wskazano w uzasadnieniu wniosku, KPP zgodnie z postanowieniami statutu jako godła używa sierpa i młota, hymnem partii jest „Międzynarodówka”, a sztandar partii jest koloru czerwonego.

– Powyższe symbole w sposób jednoznaczny i bezsprzeczny odnoszą się do symboli komunistycznych stosowanych i wykorzystywanych przez totalitarne partie i organizacje komunistyczne. Przyjęcie tak określonej symboliki, zgodnie z orzecznictwem konstytucyjnym, należy uznać za część programu partii. (…) Posługiwanie się przez partię symbolami komunistycznymi należy uznać również za odwoływanie się do totalitarnych metod i praktyk działania komunizmu, których te symbole są nośnikami – napisano w dokumencie.

W uzasadnieniu zaznaczono również, że publikacje zawarte w „Brzasku” – oficjalnym biuletynie KPP były m.in. przedmiotem postępowania karnego. Jednego działacza KPP oskarżono o to, że „publicznie propagował totalitarny ustrój państwa, w ten sposób, że wchodząc w skład zespołu redakcyjnego czasopisma „Brzask” zamieszczał na jego łamach treści, odwołujące się bezpośrednio do idei komunistycznego ustroju państwa oraz marksizmu i leninizmu, publikowane następnie na stronie internetowej www.kompol.org, co w kontekście doświadczeń historycznych jest zaprzeczeniem wartości demokratycznych”. Co jest naruszeniem art. 256 ust. 1 Kodeksu karnego. W marcu 2016 roku Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej skazał czterech działaczy KPP za propagowanie ideologii komunistycznej na łamach pisma „Brzask” oraz partyjnej stronie internetowej. Wyrok jest nieprawomocny. Jednak w trakcie przedmiotowej sprawy IPN i prokuratura zleciły przygotowanie analizy treści zamieszczanych w latach 2008-2014 w „Brzasku”. Wynika z niej, że czasopismo to propaguje system totalitarny.

Przeczytaj: Winnicki w Sejmie: kto odwołuje się do nazizmu, ten przestaje być Polakiem [+VIDEO]

Przypomniano też, że KPP zorganizowała w Dąbrowie Górniczej „skandaliczne obchody Święta Pracy 1 maja, w których udział wziął również prezydent miasta Zbigniew Podraza”. – Podczas uroczystości działacze tej organizacji afiszowali się z flagami, na których widniały podobizny Włodzimierza Lenina, a także zakazane w Polsce symbole – sierp i młot – czytamy w dokumencie.

– W zakresie prezentacji ustroju komunistycznego na emblematach, banerach, ubraniach, flagach, ulotkach i pozostałych materiałach propagandowych nieustannie dochodzi do rozpowszechniania totalitarnej ideologii poprzez zamieszczanie symboli komunistycznych stanowiących nośnik informacji programowych o celach, metodach działania KPP jako partii odwołującej się do komunizmu. W warstwie programowej działacze i organy KPP bezpośrednio jako wskazują na wykorzystywanie „metod marksizmu-leninizmu” (…), który niewątpliwie jest komunistycznym totalitaryzmem oraz wiąże się ze stosowaniem przemocy – napisano w uzasadnieniu.

Ruchnarodowy.net / twitter.com / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz