Wojna na Ukrainie wywołała jeden z najszybciej narastających kryzysów wysiedleńczych i humanitarnych w historii. W ciągu sześciu tygodni ponad 4,3 miliona uchodźców uciekło z kraju, a kolejne 7,1 miliona zostało przesiedlonych wewnętrznie – poinformował Wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców (UNHCR).

Polska pozostaje głównym krajem, do którego przybywają uchodźcy – podkreśla UNHCR. Według polskiej Straży Granicznej do Polski przybyło z Ukrainy 2,630 mln osób.

Według polskiej Straży Granicznej do Polski przybyło z Ukrainy 2,630 mln osób, a na Ukrainę z Polski wjechało ok. 550 tys. osób. W Polsce przed wojną przebywało około 1,5 mln ukraińskich imigrantów zarobkowych.

UNHCR oszacował dokładnie (informacja opublikowana została 8 kwietnia), że Ukrainę opuściło 4 441 663 uchodźców i od czasów II wojny światowej Europa nie widziała takiego przepływu uchodźców.

W sumie ponad 11 mln ludzi, czyli ponad jedna czwarta populacji, musiało opuścić swoje domy albo przekraczając granicę, aby dotrzeć do sąsiednich krajów, albo szukając schronienia w innym miejscu na Ukrainie.

Chociaż tempo przyjazdów spada, ogólne przepływy ludności trwają nadal. Pracownicy UNHCR informują, że nowo przybyli uchodźcy przybywają z różnych części kraju, w tym ze wschodu, a niektórzy donoszą, że spędzili tygodnie w domu lub w schronach w tragicznych warunkach.

W Polsce ukraińscy uchodźcy mają dostęp do polskiego numeru PESEL. Ponad 700 000 ukraińskich uchodźców zarejestrowało się w ten sposób, co umożliwia im dostęp do opieki zdrowotnej i innej pomocy społecznej ze strony państwa; 51 proc. z nich to dzieci, a około 40 proc. stanowią kobiety, 3 proc. to osoby starsze.

Według Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) z Ukrainy uciekło również około 210 tys. osób niebędących Ukraińcami.

Według agencji ONZ ds. uchodźców na dzień 8 kwietnia do Rumunii przybyło 678 081 osób, z których wielu przybyło przez Mołdawię, a następnie udało się do innych krajów.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

UNHCR podaje, że 406 611 Ukraińców przedostało się do Mołdawii, kraju liczącego 2,6 mln mieszkańców, jednego z najbiedniejszych w Europie.

Według UNHCR do 8 kwietnia Węgry przyjęły 413 888 Ukraińców. Liczba uchodźców w Rosji wynosi 389 845, a na Białorusi 19 096.

Obywatele Ukrainy złożyli dotąd ponad 119 tys. wniosków o 500 plus na obecny okres świadczeniowy, które obejmują blisko 185 tys. dzieci – poinformowała we wtorek wiceminister rodziny Barbara Socha

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed przypomniał, że wprowadzono m.in. rozwiązanie, które umożliwia obywatelom Ukrainy podejmowanie legalnej pracy w momencie przekroczenia granicy. “Jedyny warunek spoczywa na pracodawcy, który musi w ciągu 14 dni powiadomić powiatowy urząd pracy, że dana osoba jest u niego zatrudniona” – zaznaczył Szwed.

Dodał, że obywatele Ukrainy mogą rejestrować się w urzędach pracy i korzystać m.in. z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego czy szkoleń na takich samych zasadach, co Polacy.

Przypomniał, że uruchomiono także specjalny program wsparcia “Razem Możemy Więcej” dla cudzoziemców. Program skierowany jest do szerokiego grona podmiotów – od organizacji pozarządowych przez instytucje rynku pracy po jednostki samorządu terytorialnego.

“W tej chwili trwa analiza złożonych wniosków. Na ten moment na ten program przeznaczamy 40 mln zł. Tę kwotę możemy zwiększyć” – zapowiedział wiceminister.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego na początku kwietnia br. przez agencję zatrudnienia Randstad Polska we współpracy z Instytutem Badań Pollster wśród 500 firm, ponad 1/3 z nich (36 proc.) już teraz zatrudnia Ukraińców. Ponadto, w przypadku dużych firm odsetek ten sięga blisko 60 proc. Tego rodzaju przedsiębiorstwa najczęściej (prawie 40 proc.) deklarują, że planują zatrudnić uchodźców z Ukrainy. Łącznie, do ich zatrudniania przymierza się co czwarty z badanych pracodawców. Najczęściej są to branże: hotelowa, gastronomiczna, budownictwo i przemysł.

Oficjalne dane Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wskazują, że po rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego pracę w Polsce podjęło nieco ponad 30 tys. Ukraińców.

Czytaj także: Rząd: otwarty rynek pracy i 500+ dla uchodźców z Ukrainy

W środę 9 marca br. Sejm przyjął ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Reguluje ona m.in. kwestie związane z legalności pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce oraz udzielaną im pomocą. Regulacje przewidują, że ukraińscy uchodźcy, którzy przybyli do Polski, będą mogli m.in. otrzymać numer PESEL. Ich pobyt w Polsce będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy. Legalny będzie również pobyt dzieci urodzonych już w Polsce przez Ukrainki, które uciekły przed wojną. Ukraińcy będą mieli możliwość podjęcia tutaj pracy i uzyskania dostępu do opieki zdrowotnej. Ukraińscy uczniowie oraz studenci będą mogli kontynuować naukę w polskich szkołach i uczelniach. Specustawa zaostrza także kary za przestępstwa związane z handlem ludźmi oraz sutenerstwem popełnione w czasie wojny na Ukrainie.

Kresy.pl / unhcr.org / businessinsider.com.pl / wp.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply