Ukraiński rząd zezwolił na wykorzystanie osobistej broni myśliwskiej i amunicji przez członków ochotniczych formacji obrony terytorialnej przy wykonywaniu swoich zadań.

Gabinet Ministrów zatwierdził  uchwałę nr 1448 dnia 29 grudnia 2021 r. i weszła w życie 1 stycznia 2022 r. Zgodnie z jej treścią osobista broń myśliwska i amunicja może być używana przez wszystkich członków ochotniczych formacji przy wykonywaniu zadań obrony terytorialnej.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

8487.32 PLN    (38.57%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

Niebędący żołnierzami członkowie ochotniczych formacji przy wykonywaniu zadań obrony terytorialnej mają prawo używać osobistej broni myśliwskiej do:

Ochrony osób cywilnych i/lub obiektów cywilnych przed atakiem, odparcia ataku lub zapobieżenia groźbie ataku na chronione obiekty; uwolnienia przechwyconych obiektów wojskowych i/lub cywilnych lub zapobieżenia takiemu zdobyciu; niszczenia broni, sprzętu wojskowego, pojazdów lub środków technicznych używanych przez osoby uczestniczące w agresji zbrojnej; zapobiegania i/lub zaprzestania działalności, zatrzymania, rozbrojenia lub neutralizacji osób uczestniczących w agresji zbrojnej; zaprzestania działań osób, które popełniły lub popełniają przestępstwa; zaprzestania działań osób ingerujących w wykonywanie zgodnych z prawem obowiązków przez osoby zaangażowane w wykonywanie zadań obrony terytorialnej; zaprzestania działań osób stwarzających lub mogących stanowić zagrożenie dla osób zaangażowanych w wykonywanie zadań obrony terytorialnej lub innych osób.

Śmiertelne użycie osobistej broni myśliwskiej i amunicji przez członków ochotniczych formacji przy wykonywaniu zadań obrony terytorialnej jest dozwolone do samoobrony indywidualnej, samoobrony, a także do odparcia agresji zbrojnej na Ukrainę oraz podczas działań w zakresie bezpieczeństwa i obrony narodowej.  Kolejną uchwałą z 29 grudnia 2021 r. rząd zatwierdził regulacje dotyczące dobrowolnego tworzenia oddziałów terytorialnych, określające zasady ich tworzenia i liczbę.

Jak informowaliśmy, Ukraina przystępuje do formowania jednostek obrony terytorialnej – po jednym batalionie w każdym rejonie, zgrupowanych w brygady na szczeblu obwodów. W razie potrzeby, wojska te mają mieć rozwiniecie z 10 tys. do nawet 130 tysięcy ludzi.

We wtorek biuro prasowe ministerstwa obrony Ukrainy poinformowało, że w całym kraju zostanie sformowanych około 150 batalionów Obrony Terytorialnej – zasadniczo po jednym w każdym rejonie, tj jednostce administracji lokalnej, odpowiadającej w przybliżeniu polskiemu powiatowi. Bataliony te będą zgrupowane w ramach 25 brygad – po jednej w każdym obwodzie.

Każdy członek OT otrzyma broń na użytek własny podczas regularnych ćwiczeń w swoim batalionie lub w razie bezpośredniej inwazji militarnej. Z kolei każda brygada, według nazwy, będzie samodzielną brygadą obrony terytorialnej, np. 103 samodzielna brygada OT w obwodzie lwowskim.

Jak podano, formowanie systemu obrony terytorialnej będzie następować w dwóch etapach. W pierwszym etapie, brygady i bataliony będą formowane na stan pokoju. Wyznaczono też cztery regionalne dowództwa OT: w Równem na zachodzie kraju, w Dniprze na wschodzie, w Czernihowie na północy i w Odessie na południu.

„Każdy batalion będzie mieć kręgosłup w postaci żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy. Ich zadaniem będzie dowodzenie, szkolenie i ustalanie pracy zespołów cywilów, którzy podpiszą kontrakt i będą służyć w rezerwie Obrony Terytorialnej i ochraniać obszar, gdzie mieszkają. Biorąc pod uwagę liczbę tych rezerwistów, każdy batalion będzie liczyć do 600 ludzi” – poinformował minister obrony Ukrainy, Ołeksij Reznikow.

Drugim etapem będzie rozbudowanie rezerw obrony terytorialnej na stan wojny. Nastąpi to już po tym, jak poszczególne bataliony i brygady będą odpowiednio zorganizowane, posiadając rdzeń z wyszkolonych żołnierzy, zdolnych do zarządzania formacją.

Kresy.pl / ukrinform.ua

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz