Åsa Lindhagen z szwedzkiej Partii Zielonych poinformowała, że jej ugrupowanie chce pozbawić wspólnoty religijne możliwości nieudzielania ślubów osobom tej samej płci – pisze dagenssamhalle.se.

Według obecnych przepisów wspólnoty religijne mogą odmówić udzielenia małżeństwa nie tylko gdyby byłoby to sprzeczne z wyznawanymi wartościami, ale także gdy istnieje np. podejrzenie, że małżeństwo nie jest tratkowane poważnie przez przyszłych małżonków, albo że jedna ze stron jest do małżeństwa zmuszana. Generalnie w każdym przypadku wspólnota może zadecydować czy udzielić sakramentu czy nie.

W dochodzeniu “Wsparcie państwa dla religijnych wspólnot w wieloreligijnej Szwecji” stwierdzono także, że „orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości stanowi, że decyzja, czy i w jakim zakresie, małżeństwa osób tej samej płci są dozwolone, należy do każdej religii”.

W szeregu innych orzeczeń sądów szwedzkich i europejskich odrzucano argument, że tradycjny pogląd na małżeństwo jest dyskryminujący.

Fakt, że wspólnoty religijne stosują prawo zgodnie z jego przeznaczeniem, nie przeszkodził jednak Ministrowi ds. Równości Kobiet i Mężczyzn przed postawieniem poważnych zarzutów nt. możliwości dyskryminacji w ich działaniach.

Dziesięć lat temy Partia Zielonych wraz z dużą większością głosów w szwedzkim Riksdagu (261 przeciwko 22), głosowała za przyjęciem prawa, umożliwiającego odmowę udzielenia ślubu homoseksualnego.

Jeszcze w lutym kilku przywódców kościelnych spotkało się z ministrem ds. równości płci, aby porozmawiać między innymi na temat tego, jak religia traktowana jest w przestrzeni publicznej. Oczywiście minister musi troszczyć się o wszystkie mniejszości, ale byłoby mile widziane, gdyby jedne mniejszości nie były przeciwstawiane innym mniejszościom – napisał publicysta dagenssamhalle.se.

Kresy.pl / dagenssamhalle.se

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply