“Oświadczamy, że aktualna treść ustawy nie spełnia oczekiwań obywateli Rzeczypospolitej, którzy swoim podpisem udzielili poparcia dla ustawowej ochrony niedzieli” – napisano w oświadczeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę.

Według Komitetu, obecny projekt ustawy  o handlu w niedzielę “Sankcjonuje nadmierną eksploatację pracowników i jest zaprzeczeniem deklarowanej przez obóz rządzący polityki prorodzinnej”. Poprawki posłów wpisane do projektu ustawy podczas posiedzenia komisji sejmowej, dzielące niedziele na handlowe i wolne, stanowią zaprzeczenie  inicjatywy, jakim jest “ochrona szczególnego charakteru każdej niedzieli” – uważają zwolennicy wolnej niedzieli.  “Dokonane przez posłów  zmiany w projekcie realizują tymczasem postulaty silnego lobby zagranicznych sieci handlowych” – napisano w oświadczeniu.

Pomysłodawcami Komitetu, oprócz “Solidarności”, są Związek Rzemiosła Polskiego, Spółdzielnia Spożywców „Społem”, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Kongregacja Przemysłowo-Handlowa, Akcja Katolicka, Polska Izba Paliw Płynnych i Polska Grupa Supermarketów.

W oświadczeniu zarzuca się, że “Rzeczywistym skutkiem poprawek poselskich będzie utrzymanie przez sieci handlowe pełnej operacyjności wielu hipermarketów we wszystkie niedziele roku.” Konkretnie chodzi o to, że projekt ustawy przewiduje zgodę “na wielkopowierzchniowy handel niedzielny przy dworcach kolejowych i autobusowych, w centrach handlowych połączonych z hotelami, jak również w hipermarketach prowadzących dodatkowo sprzedaż paliwa.”

Jak skonkludowano: “Komitet Inicjatywy Ustawodawczej wzywa Posłów na Sejm RP do przywrócenia projektowi ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę treści zawierającej rozwiązania przewidziane w pierwotnej wersji projektu, pod którym podpisało się ponad pół miliona obywateli.”

Kresy.pl / Solidarnosc.org

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply