Sojusz Lewicy Demokratycznej złożył wniosek do prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz o odwołanie z funkcji dyrektora szpitala św. Rodziny prof. Bogdana Chazana. SLD chce zawiadomić prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez dyrektora i apeluje o przeprowadzenie w placówce kontroli.

Wniosek złożył wiceprzewodniczący Rady Warszawy z ramienia SLD Sebastian Wierzbicki. Zapowiedział także na konferencji prasowej, iż do wtorku jego partia zawiadomi prokuraturę o popełnieniu przestępstwa przez prof. Hazana.

W liście skierowanym do prezydent Warszawy Wiebrzicki domaga się przeprowadzenia kontroli w szpitalu oraz udzielenia informacji na temat liczby przeprowadzonych w szpitalu aborcji, jak i liczby lekarzy, którzy podpisali deklarację wiary.

Profesor Chazan jest jednym z 3 tysięcy lekarzy, którzy podpisali deklarację wiary. Dyrektor szpitala św. Rodziny odmówił z powodu konfliktu sumienia przeprowadzenia aborcji w 25. tygodniu ciąży. Wedle diagnozy dziecko było ciężko chore i miało umrzeć zaraz po narodzeniu. Profesor zaoferował opiekę w trakcie ciąży, po porodzie i możliwość wskazania hospicjum dla dzieci.

Zgodnie z ustawą o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży aborcja jest legalna, gdy dziecko zostało poczęte w wyniku gwałtu, gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety (do momentu osiągnięcia przez płód zdolności do życia poza organizmem matki), jest wynikiem czynu zabronionego (do 12. tygodnia ciąży) lub gdy płód jest ciężko i nieodwracalnie uszkodzony (do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki).

Z kolei ustawa o zawodzie lekarza mówi, iż „lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innym zakładzie opieki zdrowotnej oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Lekarz wykonujący swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby ma ponadto obowiązek uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego”.

Art. 30 mówi o obowiązku udzielenia pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki.

wp.pl/Kresy.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

7 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

  • Avatar
   tutejszym :

   Panie Owczarek, skąd taka Pańska niechęć do religii. Piąte przykazanie chroni wszystkim tych, którzy nie mogą się bronić. Obowiązuje nie tylko w religii chrześcijańskiej ale tez w Tradycji żydowskiej, Talmudzie. Przecież każde stworzenie Boże ma prawo do istnienia i rozwoju. Pisze Pan o „adopcji tego czegoś”, dlatego powinieneś Pan kochać i czcić Rodziców że Pana to ominęło, jest to przecież człowiek a nie „coś”. A w ogóle pokochaj Pan siebie, odrzuć Pan nienawiść, lepiej się Pan poczujesz. Poczujesz Pan wielką ulgę. Dotrzymajmy tradycji, sprawy wiary i naszego stosunku do niej zostawmy na boku. Pozdrawiam.

   • Avatar
    owczarek :

    Wedle diagnozy dziecko było ciężko chore i miało umrzeć zaraz po narodzeniu. Profesor zaoferował opiekę w trakcie ciąży, po porodzie i możliwość wskazania hospicjum dla dzieci. Zapewne z powodu przekonań religijnych doprowadził do sytuacji że sprawa ciągnęła się aż do tak długiego czasu( 25. tygodniu) Dyrektor szpitala św. Rodziny odmówił z powodu konfliktu sumienia przeprowadzenia aborcji w 25. tygodniu ciąży.,PROFESOR POWINIEN ZAJĄĆ SIĘ PRACĄ TEORETYCZNĄ TO ZWYKŁY BIGOT JAKICH TYSIĄCE DOCIERAJĄ DO CZĘSTOCHOWY . JAKOŚ PRZEKONANIA RELIGIJNE NIE ZABRANIAJĄ MU ZDZIERANIA 400 ZŁ ZA PRYWATNĄ WIZYTĘ BEZ WZGLĘDU NA STATUS MAJĄTKOWY PACJENTKI . WON CHAMIE OD MOJEJ RODZINY . A co z ankietą bo taka coś śmierdząca jak na Tutejszego.

  • Avatar
   owczarek :

   W MOJEJ OCENIE TO NIE NAGONKA A BŁĄD LEKARZA ,PROFESOR POWINIEN ZAJĄĆ SIĘ PRACĄ TEORETYCZNĄ BO DYREKTOROWANIE ZUPEŁNIE MU NIE WYCHODZI.TYM BARDZIEJ ŻE ŻYCIE NIE JEST CZARNO BIAŁE NASTĘPNYM RAZEM MOŻE DOJŚĆ DO ŚMIERCI PACJENTKI ZE WZGLĘDU NA JEGO POGLĄDY RELIGIJNE .Z TEGO WZGLĘDU POWINIEN ZREZYGNOWAĆ Z PRAKTYKI.LEKARSKIEJ .

  • Avatar
   tutejszym :

   Cytat: „Chazan: Lekarz nie jest do wynajęcia
   Gdy zagrożone jest życie kobiety będącej w ciąży, ratujemy ją, godząc się nawet na śmierć dziecka. Ale działanie wymierzone bezpośrednio w życie dziecka, mające na celu jego uśmiercenie, jest niewłaściwe – mówi znany ginekolog Bogdan Chazan Agnieszce Kalinowskiej.”