Przyjęty przez rząd projekt zakłada m.in., że dostawcy Internetu będą zobowiązani do wprowadzenia bezpłatnego mechanizmu blokowania dostępu do treści pornograficznych w sieci.

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w Internecie. Chodzi o projekt przedłożony przez Ministra Cyfryzacji, który ma stworzyć „ramy prawne zobowiązujące dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych świadczących usługę dostępu do Internetu do określonych działań na rzecz ochrony małoletnich”.

Według oficjalnych informacji Kancelarii Premiera, projekt ustawy przewiduje, że „w szczególności dostawcy usługi dostępu do Internetu zostaną zobowiązani do: wprowadzenia bezpłatnego, skutecznego i prostego w obsłudze mechanizmu blokowania dostępu do treści pornograficznych w Internecie”. Będą również musieli podejmować działania promocyjne „na rzecz uświadomienia abonentów o możliwości skorzystania z usługi ograniczenia dostępu do treści pornograficznych w Internecie i skorzystania z nich”.

Na dostawców Internetu ma zostać założony obowiązek „opracowania raportu o podjętych przez siebie działaniach mających na celu promowanie korzystania przez abonentów z rozwiązań ograniczających dostęp do treści pornograficznych w Internecie”.

Z kolei na udostępniających publiczne sieci Wi-Fi przedsiębiorców nałożone zostaną obowiązki dotyczące ograniczenia dostępu do treści pornograficznych, w przypadkach, gdy takie udostępnianie stanowi ich dodatkową działalność względem działalności głównej. Rozwiązanie to nie będzie dotyczyć mikroprzedsiębiorców.

Jak podano, projekt ustawy przewiduje też uprawnienie ministra właściwego do spraw informatyzacji do przeprowadzenia kontroli i postępowania pokontrolnego w celu weryfikacji przestrzegania przepisów ustawy przez dostawców usługi dostępu do Internetu. Niewywiązywanie się z obowiązków ustawowych będzie zagrożone karami pieniężnymi.

Polska Agencja Prasowa zwraca uwagę, że według badań osoby małoletnie regularnie oglądają materiały pornograficzne. Wyniki pokazują, iż młodzi ludzie najczęściej mają kontakt z treściami pornograficznymi za pośrednictwem telefonów komórkowych. 80 proc. dzieci nie ma na swoich urządzeniach programów kontroli rodzicielskiej.

Czytaj także: Francja chce ograniczyć dostęp do pornografii internetowej

Przypomnijmy, że w październiku przedstawiciele rządu na czele z Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleną Maląg zaprezentowali projekt ustawy o ochronie małoletnich w internecie, który nakłada na dostawców internetu obowiązek wdrożenia mechanizmu umożliwiającego blokowanie dzieciom dostępu do treści pornograficznych. Zaprezentowano również raport NASK „Nastolatki wobec pornografii cyfrowej”.

“Wszystkie dostępne badania wskazują, że narażenie dzieci na kontakt z treściami pornograficznymi, na  tak wczesnym etapie rozwoju, rodzi szereg zagrożeń, w szczególności słabszą integrację społeczną, więcej zachowań niepożądanych, objawy depresji oraz zaburza więź emocjonalną z opiekunami” – mówiła Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg.

CZYTAJ TAKŻE: Tajlandia zablokowała strony pornograficzne

PAP / pch24.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply