Rosyjska gazeta: ZSRR był „współuczestnikiem agresji nazistowskiej przeciw Polsce”

Rosyjski dziennik „Wiedomosti” przy okazji rocznicy podpisania radziecko-niemieckiego układu o granicach i przyjaźni przypomniał o roli stalinowskiego ZSRR w wywołaniu drugiej wojny światowej.

28 września 1939 r. minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop oraz ludowy komisarz spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesław Mołotow podpisali nową umowę regulującą relacje między dwoma agresorami, którzy zwalczali właśnie ostatnie punkty oporu Wojska Polskiego. Tajny protokół do tej umowy wprowadzał korekty do tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia, oddając w strefę wpływów radzieckich Litwę, w zamian za co Stalin zgodził się na ustąpienie Niemcom wszystkich polskich terenów położonych na zachód od Bugu.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

W przededniu 80 rocznicy podpisania tej umowy w rosyjskim dzienniku „Wiedomosti” ukazał się obszerny artykuł poświęcony roli Związku Radzieckiego w agresji na Polskę i wywołaniu drugiej wojny światowej. Jego autor nie ma wątpliwości, że umowy jakie ZSRR podpisał z III Rzeszą – „Przekształciły jednak nasz kraj we współuczestnika agresji nazistowskiej przeciw Polsce i dostawcę surowców dla przyszłej agresji na Zachodzie”.

„Wiedomosti” odcinają się od mającej sowiecką proweniencję propagandy, która w ostatnim okresie znów wybrzmiała w wielu rosyjskich media, iż 17 września 1939 państwo polskie już nie funkcjonowało. Pisze wprost przeciwnie, iż „przekroczenie granicy przez Armię Czerwoną we wrześniu 1939 roku pozbawiło Polskę szans na kontynuowanie walki”. Określa to jako „podwójny” cios wyprowadzony w Polskę – „Marsz Armii Czerwonej na Ukrainę i Białoruś Zachodnią pozbawił Polskę ostatnich, choćby i złudnych szans na kontynuowanie walki i wciągnął ZSRR w II wojnę światową. Taktyczna korzyść terytorialna zakończyła się klęską strategiczną – raptownym wzmocnieniem niemieckiej potęgi militarnej i gospodarczej” – cytuje portal Onet.

Artykuł „Wiedomosti” zdecydowanie odróżnia się od tonu większości rosyjskich instytucji i mediów w ostatnich tygodniach. Rocznica wybuchu drugiej wojny światowej stała się bowiem przyczyną nasilonej kampanii propagandowej ze strony rosyjskiego MSZ próbującego rozwijać rewizjonistyczną narrację na temat przyczyn wybuchu światowego konfliktu. W rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow opublikowało ono film animowany próbujący przerzucać odpowiedzialność za ten pakt na Polskę i państwa zachodnieZ kolei 17 września rosyjski MSZ próbował przedstawić radziecką agresję na Polskę jako wkroczenie na obszary „Białorusi i Ukrainy, okupowane przez Warszawę”. Rosjanie podważyli polskość wschodnich terytoriów II RP i ich związki z Polską, określając je mianem „polskich terytoriów” – w cudzysłowie. Użyli również starej tezy sowieckiej propagandy jakoby 17 września 1939 r. państwo polskie już nie funkcjonowało a jego władze przebywały już wówczas za granicą.

onet.pl/kresy.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

10 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

    • Avatar
      Czeslaw :

      Nie zwiały btylko się wycofały i nadal walczyły a rezultat taki. Niemcy po 5 latach straciły Ślask, Pomorze, Ziemię Lubuską i Mazury (Prusy) na rzecz Polski. Z Rosją poszło troche dłuzej bo pół wieku ale rozwaliliśmy ZSRR (nasza Solidarność) a Czerwonoarmiejcy z nad Łaby musieli spieprzać nie tylko za Bug czy Dniepr ale aż nad Don. Pokonaliśmy Niemców-nazistów i Rosjan-komunistów Panie „gutek”, to są fakty