W Polsce jest już 128 tys. obywateli Ukrainy z długoterminowymi pozwoleniami na pobyt. Zwykle są to młodzi mężczyźni. Tylko w pierwszym półroczu tego roku wydano ponad 900 tys. zezwoleń na pracę dla Ukraińców.

Jak podaje portal Bankier.pl, od czerwca ub. roku polskie placówki dyplomatyczne wydały obywatelom Ukrainy 1,9 mln wiz. Zaznaczono, że większość z tych osób przebywa w Polsce tymczasowo. Według urzędu do spraw cudzoziemców, coraz więcej Ukraińców chce jednak pozostać w Polsce na dłuższy czas. Świadczy o tym rosnąca liczba wniosków o zezwolenie na pobyt. Obecnie takich osób jest w Polsce 128 tys.

Przypomnijmy, że według narodowego spisu powszechnego z 2011 roku narodowość ukraińską zadeklarowało 51 tys. osób, z czego 27,6 tys. jako jedyną (w 2002 roku – 27 tys.). Uznaje się, że właściwa mniejszość ukraińska w Polsce, czyli osoby posiadające polskie obywatelstwo, liczy niespełna 38,8 tys. osób.

W tym roku wzrosła też liczba wydanych zezwoleń na pracę krótkoterminową dla Ukraińców, na podstawie oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia pracy. W pierwszym półroczu bieżącego roku wydano 904 854 zezwoleń. Przeważnie dotyczy to mężczyzn i osób przed 40. rokiem życia. Większość Ukraińców przebywa na terenie naszego kraju na podstawie wiz.

W 2016 roku wydano 1,1 mln oświadczeń na okres 3-6 miesięcy. Przede wszystkim w województwie mazowieckim (350 tys.), a także dolnośląskim (132 tys.) oraz w wielkopolskim (123 tys.). ZUS podaje z kolei, że do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego zgłoszonych jest obecnie 270 tys. osób.

Przeczytaj: Dr Mech dla Kresów.pl: projekt ściągania Ukraińców i nadawania im obywatelstwa jest zabójczy

Czytaj również: Rzymkowski (Kukiz’15) ujawnia część danych nt. ukraińskiej imigracji. „Skala jest szokująca”

Choć w obecnym roku wachlarz zawodów, w których pracowali Ukraińcy rozszerzył się, to wciąż najwięcej zezwoleń wydano robotnikom przemysłowym, rzemieślnikom oraz pracownikom wykonującym prace proste. W trochę mniejszym stopniu, także operatorom i monterom maszyn. Znacznie mniej Ukraińców pracowało w sektorze usług, sprzedaży czy jako pracownicy biurowi. Ponadto, do Polski przyjeżdżają też informatycy, a także ludzie z branży medycznej czy nauczyciele. Proporcjonalnie nie stanowią oni jednak dużego odsetka.

Zaznacza się jednak, że choć liczba Ukraińców starających się o pozwolenie w takich zawodach jak prawnicy czy nauczyciele jest niewielka, to nastąpił w tym względzie znaczny wzrost w porównaniu z poprzednim okresem.

Urząd ds. cudzoziemców, powołując się na dane Ministerstwa Edukacji podaje, że obecnie w Polsce uczy się blisko 7 tys. dzieci ukraińskich. Uczęszczają głównie do szkół podstawowych oraz policealnych. Znacznie więcej jest ukraińskich studentów. W roku akademickim 2015/2016 było ich 30,5 tys. Ogólnie, około 7 proc. Ukraińców ubiegających się o zezwolenie na pobyt czasowy to studenci. Dla porównania, według danych ukraińskich z 2009 roku, procesem nauczania w języku polskim na Ukrainie objętych było niespełna 1,4 tys. dzieci, a dodatkowo niecałe 6,9 tys. uczyło się języka polskiego jako przedmiotu szkolnego.

Według raportu NBP „Obywatele Ukrainy na polskim rynku pracy”, przyjeżdżający do pracy w Polsce Ukraińcy to w większości osoby dobrze wykształcone (37,7 proc. ma wykształcenie wyższe, a 53.94 średnie – ogólnokształcące i zawodowe). Wśród młodych imigrantów z Ukrainy blisko połowa (47 proc.) to absolwenci szkół wyższych.

Autorzy badania zaznaczają też, że aż 41,3 proc. ankietowanych stanowią osoby, które do tej pory nie przyjeżdżały do Polski. Ich zdaniem, świadczy to o pojawieniu się zupełnie nowej fali imigrantów, nie posiadającej doświadczenia w pracy zarobkowej w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: NBP: napływ pracowników z Ukrainy hamuje wzrost wynagrodzeń w Polsce

Urząd do spraw cudzoziemców w swoim opracowaniu zwraca uwagę, że w najbliższych kilku latach należy spodziewać się dalszego, zwiększonego napływu Ukraińców. Wpływa na to brak perspektyw na szybką poprawę sytuacji ekonomicznej na Ukrainie.

– O ile takie państwa, jak Niemcy, Czechy, czy kraje południa Europy nie zmienią swojej obecnej restrykcyjnej polityki w zakresie zatrudniania cudzoziemców, do zasadniczych zmian w migracjach ukraińskich nie powinno dojść – podaje Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Bankier.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply